Förra veckan var jag på en seminarie om att övertyga med Jan Eliasson, Helena Bergström och David Loid! Mycket intressant att höra på exempel från deras liv som är så annorlunda men ändå inte…
När det gäller att övertyga andra så är det samma regler som gäller, vare sig vi befinner oss i ett krigshärjat land, på en scen eller i politiken… Jan sa att ordet är som ett verktyg för honom, precis så som verktygen för en hantverkare.

Utifrån de nedanstående punkterna omformulerar Jan sina ord.
– Vilken synonym ska jag använda eller ska jag hitta på ett eget ord för denna situation?

• Språket – Rätt formulering kan ge nyckeln till konfliktens lösning
• Timing – Gör rätt sak vid rätt tidpunkt
• Kulturförståelse – I vilken kultur befinner sig din förhandlingsmotpart?
• Media/kommunikation – Vilken är din kommunikationsstrategi?
• Skapa allianser – Inse vikten av personliga relationer