Färgperspektiv

När jag kom hem idag reflekterade jag över dagen, på förmiddagen hade jag en svart hatt, inget jag själv valde utan det bara blev så medan på eftermiddagen var den gul och det var otroligt stor skillnad! Mötets karaktär på eftermiddagen omvandlade mig helt – det var ett förbättringsmöte! I slutet då vi alltid avslutar våra möten med ”Hur var mötet” fick jag som förbättringsledare mycket beröm om att mötet var väldigt bra och häftigt!

Metoden skapades 1985 av en brittisk läkare och författare, som heter Edward De Bono! Metoden används för att hitta för- och nackdelar med ett förslag. Han har utvecklat en rad modeller och verktyg som hjälper oss att bättre utnyttja vår kreativa potential och därmed skapa nya idéer och fatta bättre beslut. Symboliskt sätter man på sig en hatt och uttalar sig om förslaget utifrån hattens ståndpunkt. Vissa grupper skaffar sig hattarna på riktigt medan andra använder sig av fiktiva hattar. Tiden som läggs på varje ståndpunkt bestäms av gruppen gemensamt men det brukar handla om några minuter. Läs gärna hatt-boken!

Jag hoppas alla har erfarenheten att olikhet berikar i en arbetsgrupp, jag har i alla fall väldigt bra minnen från lyckade projekt pga olikheter i projektgruppen! Och hur gruppen kompletterade varandra! Hatt metoden som jag beskriver här ser jag, att man kan använda på olika sätt. Antingen i arbetsgrupper där man tycker sig sakna en viss inställning. Eller om man fastnat i samma tankemönster. När man vill tänka nytt och göra sig av med gamla traditioner i tänkandet!

Vit hatt – Utgår ifrån den information och fakta som finns eller går att få tag på.

Röd hatt – Står för uppfattningar som styrs av intuition och känslor som inte behöver motiveras. Hur känns det här? Känn efter ordentligt!

Svart hatt – Står för det logiskt negativa och ska motiveras, vilket innebär att man talar om varför förslaget inte fungerar. Med den svarta hatten på huvudet ser vi mest hinder och nackdelar. Den är som en sträng domare som talar om varför något inte kan göras . Samtidigt hjälper den oss att väga in risker och svagheter.

Gul hatt – Står för det som är logiskt och positivt, vilket innebär att man ser optimistiskt och uppmuntrande på förslaget.

Grön hatt – Står för kreativitet och problemlösning, ett fritt tänkande där olika verktyg för att finna lösningar kan användas. Ju fler nya och vilda idéer, desto bättre!

Blå hatt – Står för processkontroll och är den som sätter dagordningen och bestämmer i vilken ordning och hur ofta hattarna ska användas. Den innebär helikopterperspektiv och att göra sammandrag av allt som kommit fram med hjälp av de olika hattarna/perspektiven. Den blå hatten står för slutsats och komma fram till beslut.

Jag läste på en annan blogg att istället för att använda hattar så användes bilar i olika färger. De svarta, gula, vita, gröna, röda och blå bilarna stod på bordet som en ständig påminnelse om att använda alla sina perspektiv. Om någon blev för kritisk, kunde en annan hjälpa till genom att skjuta fram den gula bilen en stund. Eller när någon kände att de behövde tänka efter mer, kunde han eller hon sätta den vita bilen framför sig. Tydligen var denna övning väldigt givande för denna grupp som enligt skribenten, nämner ibland bilarna och reflekterar över att deras ståndpunkt ”tillhör” en viss färg.

Vilken hatt använder Du oftast? Vilken hatt skulle du vilja förstärka hos dig? Skulle du kunna aktivt pröva de andra hattarna – alla 6 perspektiven?

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: