Förbättringscykeln PDSA

Kärt barn har många namn! PDSA är en utmärkt metod för att ha en struktur kring förändringar/förbättringar. Detta är viktigt för att alla ska vara med och känna trygghet under tiden det sker ändringar i verksamheten! Det många brister i när förändringar görs är planerings stadiet, ni har säkert varit med om att man inte riktigt vet vinsterna med förbättringen eftersom man glömde mäta…

I 11 steg har jag nedan skrivit hur man kan gå tillväga med detta verktyg och ni ser snabbt att planeringsstadiet är det tyngsta men lägger ni ner tid på det blir allt mycket enklare. Ni sparar tid genom att inte behöva sälja in idén varje gång utan allt är väl förberett.

1. Välj ut en möjlighet till förbättring. – PLAN

         • Gör en lista med möjliga förbättringar och prioritera en förbättringsåtgärd

2. Identifiera kundens krav

          • Ange kund med namn, lär känna kundens behov. (det är skillnad på kundens krav 
            och behov)

           • Utveckla ett kund-leverantörs avtal (leverantör är NI)

3. Definiera problemet

           • Hur stämmer kundens behov med nuvarande situation? Beskriv problemet som
             ska lösas.

4. Samla in fakta

            • Definiera och kartlägg den nuvarande processen tex genom värdeflödesanalys. 
              Och välj till detta nödvändiga mätvärden: före, under och efter.

5. Analysera grundorsaker

             • Gör en fisbensdiagram och identifiera möjliga orsaker. Välj de mest troliga orsaker
                har ni funnit problemets grundorsak?

6. Sök lösningar

              • Skilj på vad ni vill och vad som måste göras! Generera möjliga lösningar av måste
                och vill typen och välj den som bäst står till förfogande.

              • Eventuellt behövs en intäkt/kostnads analys.

7. Förbered en plan att förverkliga lösning

              • Vilka är de förväntade förbättringarna?

              • Gör en handlingsplan med dessa förbättringar. En överenskommelse av denna
                 plan är viktig!

8. Praktisera planen – DO

               • Genomför planen och verkställ lösningarna.

9. Utvärdera resultaten – jämför med de planerade. – STUDY

               • Se till att alla förbättringar har utförts innan utvärdering. Är kunden nöjd? 
                 Vilka fördelar har mäts?

                • Mät framgångar med kundens behov och ge feedback. (både till kund och övrig
                   personal)

10. Fastställ orsaker till avvikelser

                 • Var någonstans blev inte planen lyckad? Fråga er VARFÖR?

11. Förbättra och standardisera – ACT

                  • Baserat på en förståelse om planens svagheter utveckla en reviderad plan.

                  • Säkerställ att de fördelar som uppstått och lyckade lösningarna blir bestående
                    genom tex överenskommelse.

                  • Vad har vi lärt oss? Vad har vi uppnått?

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: