Att känna arbetsglädje är viktigt för mig, överviktigt för att inte ledsna. Ibland tål jag inte ens höra på gnället i fikarummet så helst sitter jag och njuter av min varma kopp framför dator eller så letar jag upp folk med värderingar som stämmer med mina!

Jag försöker uppmuntra folk när jag ser eller känner att något är fel men det slutar inte alltid bra…En del tycker det är jobbigt att jag ser på allt positivt, men vad ger det mig om jag såg negativt på saker och ting? Statistiskt tillbringar vi en tredjedel av vår vakna tid på arbetet, då är det viktigt att trivas och se lösningarna istället för problemen. Att vara positiv är för mig, att göra sitt bästa i en svår situation! Det är jätte lätt att vara positiv när allting går bra men när det känns besvärligt är det som mest viktigt att tänka positivt och se möjligheterna för att kunna gå vidare!

En fråga jag ställt mig ofta är, Varför är det så lätt att vara negativ och så svårt att vara positiv?

En förklaring kan vara att många har blivit uppfostrade till att sätta likhetstecken mellan kritiskt tänkande och att leta fel och brister. När jag som verksamhetsutvecklare granskar områden för att söka förbättringspotential uppfattas jag som någon som letar brister och fel. Detta tycker jag är synd då jag genom min granskning även letar och ser det positiva!

Det är väldigt få som uppfattar mina insatser på ett negativt sätt, kanske handlar det om 5% men tyvärr är det, det negativa som sätter sig fast i ens minne!

Det är viktigt här att både jag och ni andra inte lägger vår tid och energi på de som vi uppfattar som bromsklossar! Leta upp de som är uppmuntrare av din sak, ta emot stöd från dina uppmuntrare för att få kraft och energi. Det finns ett antal sätt att göra detta på, att uppmuntra uppmuntrarna!

  • Identifiera och tillbringa tid med dem!
  • Uppmuntra de minst lika mycket som de uppmuntrar dig!
  • Lär dig att ta emot den uppmuntran du får!
  • Uppmuntra andra att göra det de tycker om att göra! – För att tillvarata allas talanger!

Vad är arbetsglädje för dig?

Hur vill du bli uppmuntrad?