Fiskbensdiagram

Kallas även orsak-verkan-diagram eller Ishikawadiagram!

Åskådliggör orsaker till ett problem. Består av en ”ryggrad” som i ena änden har ett ”huvud” där problemet skrivs in, av ”ben” som utgår från ”ryggraden” och slutar i (tänkbara) huvudorsaker till problemet och av mindre grenar på benen där allt mer detaljerade orsaker kan skrivas in.

Problemen kategoriseras i huvudorsaker, det rekommenderas att man har minst 4 och högst 6 huvudorsaker. Exempel på huvudorsaker är Management (Ledarskapet), Människor, Metoder, Mätning, Maskiner, Material, Miljö.

Jag använder mig ofta av fiskbensdiagram, är jag på uppdrag i en specifik verksamhet är det problemområdet i just den verksamheten jag tillsammans med deltagarna rotar i. Men är det på en utbildning endast för att lära deltagarna att själv använda sig av verktygen har jag ett område som passar perfekt och som alla ha erfarenheter av, inköpsprocessen, ”att inte hålla sig till avtal” kan vara ett problem.

Följ nedanstående fyra steg och du har genomfört en fiskbensdiagram!

Steg 1. Definiera ett tydlig problem (verkan). Problemet/Verkan får inte vara för allmänt formulerat. Av ”huvudet” ska det tydligt framgå vad själva problemet är.

Steg 2. Rita en centralpil och skriv problemet vid pilspetsen. Rita en kraftig pil som kommer att bli ryggraden i diagrammet. Låt pilen peka åt höger. Skriv problemet (verkan) i en cirkel vid pilspetsen.

Steg 3. Sök så många orsaker som möjligt till problemet/verkan. Använd gärna metoden ”brainstorming” för att söka orsakerna till problemet. Genom att sortera in alla orsakerna under respektive huvudorsak får man en klar bild av vilket av de fem M:en som dominerar. Man kan också se vilka orsaker som eventuellt hänger ihop. Tänk på att en orsaksfaktor kan dyka upp på flera platser i diagrammet.

Steg 4. Undersök om det finns ytterligare bakomliggande orsaker. Ställ frågan ”varför”? Agera rumpnisse!

Betrakta sedan diagrammet och ta ställning till:

– Vilka förbättringsmöjligheter finner du?
– är problemet redan åtgärdat?
– är faktaunderlaget tillräckligt?

För att kunna identifiera vilka orsaker som sannolikt har större påverkan än andra, bör de olika orsakerna rangordnas utifrån gruppens gemensamma kunskap. Detta kan man göra genom att låta varje gruppmedlem disponera 5+4+3+2+1 poäng. 5 poäng betyder viktigast. Alla gruppmedlemmar sätter sina poäng. Räkna samman poängen. Den orsak som fått flest poäng bedömer gruppen vara den viktigaste orsaken.   Tolka inte detta fiskbensdiagram som att ni funnit de grundorsaker som teamet letar efter. Ni har endast fått fram och sammanställt hypoteser. Ytterligare data måste samlas in för att avgöra om dessa hypoteser är sanna.

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: