Agera Rumpnisse!

Om en medarbetare berättar om ett problem som uppstått, fråga alltid varför. Ge medarbetaren chans att själv reflektera över varför problemet uppstått eller ständigt återkommer. Ställa frågan flera gånger för att leda medarbetaren till svaret själv! Agera rumpnisse! Våra medarbetare söker svaren själva, genom att utforska och experimentera kommer de fram till egna lösningar som […]

Benchmarking

Benchmarking är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder oavsett bransch. Syftet är att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten. Benchmarking använder vi oss av för att inte behöva uppfinna hjulet på nytt och för att skaffa oss kunskap och inspiration. Genom benchmarking skapas delaktighet, lärande […]

Mer ego och bättre prioritering!

Idag träffade jag min coach, jag är glad för de få timmar jag har fått med henne! Jag har haft en coach tidigare som jag inte fick ut något av. Min nuvarande coach är väldigt annorlunda, en äkta coach helt enkelt! Vi pratade mycket om allt jag åtar mig och vilka anledningar som ligger bakom. Jag är väldigt effektiv […]

Nätverket UGGLAN!

Alla vet att nätverk är viktigt för både sin organisations och sin egen utveckling! Det är ett sätt att inhämta motivation och inspiration. För några år sedan insåg jag att vi reser mycket för olika besök och nätverkande på andra håll i landet, flera gånger hade man sett lösningarna eller bättre lösningar internt inom organisationen. […]

Värdeingar

Människan har alltid sökt efter mening och innehåll i livet, i många delar av världen håller religionen fortfarande ett fast grepp om människor och ger de förklaringar, mening och tröst. Hoppet om en bättre tillvaro på andra sidan finns i mångas tro. Sverige är dock en avkristnad nation där många kämpar på egen hand att […]

Undercover Boss

Undercover Boss är ett amerikanskt program om ägare/chefer i stora företag som tar av sig kostym och slips och ger sig ner på golvet i sina egna företag. Från att ha hanterat företagets framtid och ekonomi gäller det nu att klara dagen, orka med arbetskamraternas tempo och skämt, samtidigt som man skaffar kunskaper om hur […]