Värdeingar

Människan har alltid sökt efter mening och innehåll i livet, i många delar av världen håller religionen fortfarande ett fast grepp om människor och ger de förklaringar, mening och tröst. Hoppet om en bättre tillvaro på andra sidan finns i mångas tro. Sverige är dock en avkristnad nation där många kämpar på egen hand att finna sin personliga mening med tillvaron. Det har visat sig att hälsa, välstånd och vänner inte är tillräckliga för att finna sig till rätta med livet. Du kan inte köpa dig lycklig! Det har även visat sig att andelen människor med psykiska problem stiger i samma takt som välståndet stiger i samhället. Kanske borde vi lägga ner tid på mer meningsfulla saker att göra?!

Det finns många exempel på företag vars varumärke skadats pga saknad av värderingar eller genom att medarbetare inte följt värderingarna. Med hjälp av sociala medier kan en missnöjd kund blixtsnabbt sprida sin åsikt till många. Här är ett exempel på vilket enormt genomslag ett kundklagomål kan få: Den kanadensiske musikern Dave Carroll flög med United Airlines!

På Karolinska säger vi att våra värderingar ska vägleda oss i vardagen och hjälpa oss nå våra mål. Tanken är att de ska fungera som kompass och verktyg i vardagen. Värderingarna handlar inte om vad den ene eller den andra tycker, utan om att vi som medarbetare på Karolinska behöver agera utifrån dessa. Våra värderingar på Karolinska är ansvar, medmänsklighet och helhetssyn. Värderingarna är ett inifrån och ut perspektiv; att ansvar handlar om oss själva som individer och det egna ansvar vi alla har. Medmänsklighet handlar om hur vi agerar gentemot varandra i de mellanmänskliga mötena och helhetssyn hjälper oss att lyfta blicken och just se till helheten för att sätta patienten först.

Ansvar
Vi tar ansvar för våra patienter, uppgifter och varandra. Vi säger ifrån om vi anser att något är fel.

Medmänsklighet
Vi möter våra patienter och varandra med omtanke och respekt. Vi utgår från varje patients unika behov.

Helhetssyn
Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras insats och ber om hjälp när det behövs.

Hur tog vi fram våra värderingar då?

Under 2010 konstaterade sjukhusledningen att sjukhusets befintliga värderingar inte var tillräckliga som stöd i vårt förbättringsarbete. Ledningen bestämde sig därför för att ta fram nya gemensamma värderingar för sjukhuset.

Texten nedan från sjukhusets interna sida:

Så gick det till
Värderingsarbetet påbörjades i september 2010. Det har bedrivits i projektform, med Nina Delin-Hunger som projektledare. Beställare och styrgruppsordförande har varit Birgir Jakobsson. En referensgrupp med 15 medarbetare från olika delar av sjukhuset har knutits till projektet.

Chefsdagen i september 2010 blev startskottet för värderingsarbetet. Under dagen fick alla sjukhusets chefer samtala om vikten av värderingar, och hur gemensamma värderingar kan hjälpa oss att nå sjukhusets mål.

Det har varit viktigt med stor delaktighet i projektet. Under hela arbetet med att ta fram nya värderingar har det därför pågått en bred intern dialog om nyttan med gemensamma värderingar. Samtal har bland annat förts på värderingsbloggen på Inuti, i workshopar samt på möten och arbetsplatsträffar. Under hösten 2010 och våren 2011 har Nina Delin-Hunger pratat om värderingar vid ett åttiotal möten runt om på sjukhuset. Med hjälp av ett stödmaterial har sjukhusets chefer kunna föra en dialog om värderingar med sina medarbetare.

I anslutning till medarbetarenkäten i april 2011 fick alla medarbetare chansen att berätta vilka värderingar de tycker råder på sjukhuset idag, och vilka värderingar de anser att vi behöver för att nå våra mål. De 40 värderingsord som fanns med i enkäten arbetades fram i workshopar där ett hundratal medarbetare från olika delar av sjukhuset deltog.

Enkäten visade att professionell, kompetent, ansvarstagande, medmänsklig och helhetssyn var de mest önskade värderingarna. Den visade också att värdena professionell och kompetent i hög grad råder på Karolinska redan idag. Vi behöver därför inte förstärka dessa värden genom att göra dem till våra gemensamma värderingar – det är inte här vi behöver göra en förflyttning. Utifrån enkätresultatet bjöds alla verksamhetschefer in till en workshop där de fick föreslå nya värderingar för sjukhuset.

Resultatet

Enkätresultatet och resultatet av workshopen blev en viktig del av beslutsunderlaget för sjukhusledningen, som efter ett par intensiva workshopar i juni 2011 beslutade att ansvar, medmänsklighet och helhetssyn blir våra nya värderingar.

Jag är en väldigt stolt medarbetare på Karolinska, det finns en röd tråd i allt vi gör! Värderingar är en viktig faktor i vårt flödes- och förbättringsarbete. Värderingarna är väl kopplade till vår strategiska plattform som är basen för hela vår verksamhet. I den ingår förutom värderingarna, vårt uppdrag, visionen, målen, och strategierna!

I en norsk undersökning där man frågade om värderingar och livets mening blev det överraskande mest samstämmiga svar just medmänsklighet! Kul tycker jag!

Vilka värderingar har ni på jobbet?

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: