Benchmarking

Benchmarking är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder oavsett bransch. Syftet är att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten. Benchmarking använder vi oss av för att inte behöva uppfinna hjulet på nytt och för att skaffa oss kunskap och inspiration. Genom benchmarking skapas delaktighet, lärande […]