Ditt professionella rykte!

Det är väldigt enkelt och självklart att ryktet spelar roll! Det är inget nytt att de flesta jobben tillsätts på grund av rekommendationer. Det jag upplever som bra, rekommenderar jag! Vilken är min tagline – mitt professionella rykte i en mening är jag väldigt nyfiken på! Författarna Karin Sandin och Per Frykman beskriver enligt nedan i fem punkter varför och vad man tjänar på att analysera och därefter utveckla sitt (Ditt) professionella rykte.  ● Ditt professionella rykte är din i särklass främsta tillgång och något som alltid går före dig. Du blir i ökad utsträckning den kunderna först kommer att tänka på och väljer. På detta sätt utvecklar du dina viktiga kund- och affärsrelationer. ● Du får människor att sprida ditt budskap. Genom att lägga en bråkdel av annonspengarna på att utveckla ditt och […]

PMI: Plus, Minus och Intressant

PMI ett verktyg för utvärdering och används för problemlösning och utvärdering, för både individuell bas och i grupp. Metoden/verktyget kan användas för: • att se hur en arbetsgrupp fungerar • att se hur en idé till förbättring uppfattas • att jämföra olika idéer med varandra Hur går ni till väga?Ni kan göra denna övning på olika sätt, antingen på tavlan direkt genom att rita upp tabellen nedan och fylla i. Eller i bikupa för att sedan per par bestämma sig för 2-3 per perspektiv att dela med hela gruppen. Eller på post-it lappar var och en för sig för att sedan sätta upp lapparna och prioritera i grupp. Lista först de plus som framkommit Sedan […]