Jag är oerhört stolt över att min ”bebis”, verktygslådan har nu anpassats för att bli en verktygslåda gemensamt för alla på Karolinska!

I Februari fick jag uppdraget att omarbeta verktygslådan jag gjort på min avdelning (servicetjänster och logistik),  till en gemensam för hela Karolinska. Och nu är första versionen klar och presenterades på Karolina dagen i förra veckan! Jag är väldigt tacksam för att jag fick leda detta uppdrag med den arbetsgrupp jag hade, ett antal väldigt trevliga och kompetenta kollegor som representerade flera delar av Karolinska. Ett stort tack till Maria Wegner, Strategiskt verksamhetsutveckling, Lena Gidlöf, Produktion och vårdavtal samt Maria Hjalmarsson, Informationsavdelningen.

Den här verktygslådan är ju extra allt om ni förstår vad jag menar!
Den är framtagen av personer från olika avdelningar som jag tycker är en symbol för samarbete och helhetsperspektivet som sjukhuset står för. Det är även ett ansvar vi alla tagit för att bestämma oss för gemensamma verktyg, gemensamt språk och arbetssätt över gränserna! Men den är även ett levande dokument med en tillhörande förbättringsprocess för att ständigt förbättra efter alla Karolinskas röster. Det är inte endast verktyg, det är även en beskrivning i varför vi ska jobba med kontinuerliga förbättringar och hur värderingar, flödesprinciper, verktyg och arbetssätt hänger ihop. En annan fiffig grej vi gjort är att vi beskrivit var alla verktygen kan eller bör användas i de olika delarna i en PDSA-cykel! Detta då vi rekommenderar att man använder sig av PDSA i alla sina förändringar/förbättringar!