7 goda råd från Leif Östling!

Alla vet vem han är! Man behöver inte ens förklara hans råd, så bra är de!

  • Kunden i centrum
  • Lyssna
  • Arbeta med detaljerna, men se sammanhangen.
  • Agera nu, men tänk långsiktigt.
  • Atimulera engagemang genom allas deltagande.
  • Undvik varsel så behåller ni kompetens.
  • Visa respekt för varje individ.

Gillar de så mycket att inte en dag utan att jag tänker på dessa!