Studiebesök på en förskola

Igår var vi på studiebesök hos våra vänner och medvinnare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011, Condorens förskolor!

Condorens förskolor fick inte endast Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011 tillsammans med oss, utan de fick även Utmärkelsen Bättre Skola 2010, Nacka kommuns Kvalitetspriset Fjädern 2010 och Kvalitetsutmärkelsen Årets bästa Qualisförskola 2008 och 2009!

Visst blir man nyfiken på att lära av dessa Condorer?!

Condorens förskolor fångar världen. Deras vision är Vi fångar världen!

Förskolan har en Ateljérista, ett nytt begrepp för flera av oss… en specialpedagog som med sin estetiska kompetens kompletterar förskollärarna/pedagogerna genom att jobba fram material och språk, men framför allt ska hon arbeta med kreativitet och fantasi. Grundtanken är att utmana barnens tänkande och stimulera ett kreativt och skapande arbetssätt.

Studiebesöket började med en presentation av arbetssättet och ledarskapet och fortsatte sedan i en rundvandring i lokalerna för att uppleva barnens miljö. Det var fantastiskt! Alla och jag säger alla vi vuxna önskade att vi gick där! Och bäst av allt var glädjen och nyfikenheten vi fick medan vi utforskade dessa lokaler. Vi testade visa saker och nästan lekte oss fram. Vi började få idéer till andra verksamheter, både till förskolor några av oss hade kontakt med men även till vår egen arbetsplats. En utmaning vi tog med oss är, hur ska vi arbeta ännu mer med våra medarbetare för att locka fram deras kreativitet?

Förskolan har 6 stycken processer som arbetas flitigt med, dessa är taget från läroplanen och följs upp för att säkerställa att målet uppnåtts.

Processerna är Normer och Värden, Utveckling och Lärande, Barns Inflytande, Förskola och Hem, Samverkan (med förskoleklass, skolan och fritidshem) och sista Uppföljning, Utvärdering och Utveckling.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Studiebesöket var fantastiskt! En sak som jag tyckte var otroligt och kan inte sluta tänka på då jag inte ens fått göra detta på alla naturvetenskaps timmar jag gått är att de tillsammans med barnen föder fram levande fjärilar. Att under en längre tid följa processen i hur en fjäril blir till och sedan tillsammans släppa ut dessa i naturen är fantastiskt!

Jag såg på en offentlig lista att mellan 1-3 besök per vecka kommer förskolan ha under hela hösten. En sak är jag säker på, ingen kommer bli besviken!

Förskolans värdegrund är:

Självkänsla
Vi bemöter alla barn och vuxna med omtanke och uppskattning. Vi har höga förväntningar och en stor tillit till våra och barnens förmågor. I vår vardag har vi ett förhållningssätt där du blir sedd, uppmuntrad, lyssnad till, respekterad och tagen på allvar.

Vilja
Vi ser barn och vuxnas vilja som en positiv kraft. Vi tar vara på varandras förslag och låter både barn och vuxnas drivkraft komma till uttryck. Vår miljö är tilltalande, tillåtande och föränderlig; en miljö som ger utrymme för barn och vuxnas vilja att vara kreativa, fantasifulla och ifrågasättande.

Gemenskap
Vi lär av varandra och ser allas olikhet och förmågor som styrkor. Vi ser att alla, barn och vuxna, är lika viktiga och värdefulla och en del av sammanhanget. Det ger oss en trygghet och en plattform att utvecklas ifrån. Gemenskapen ger oss också kraft att våga gå utanför ramarna och flyga.

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: