Bör och Gör

Överallt är det tydligen nedskärningstider så jag tycker det passar med denna övning som jag letat fram i en bok av Jenny Åkerblom, boken heter Teambuilding. Syftet med övningen är att få en överblick över och lägga fokus på hur gruppen disponerar tid och arbetsuppgifter i relation till arbetsplatsens strategi. Effekten av övningen är att […]

Framgångsfaktorer i förbättringsarbetet

Vissa säger att förbättringsarbete är lätt medan andra tycker det är jätte svårt att få till på grund av alla personligheter i en organisation, många viljor och egna riktningar. För att få till ett förbättringsarbete att lyckas behöver ledningen så klart vara övertygad att detta ska göras och att skapa samsyn överallt i organisationen. Chefskapet […]

Delat ledarskap och samarbete

Om vi arbetar mot samma mål med en känsla av samhörighet kommer vi fortare fram i förbättring- eller förändringsarbete. Vi skulle då kunna få draghjälp av varandra precis som gässen gör. Genom att flyga i V-formation ökar flocken effekten med 71% jämfört med om varje fågel flög ensam. Genom sina vingslag skapar varje fågel en […]