Om vi arbetar mot samma mål med en känsla av samhörighet kommer vi fortare fram i förbättring- eller förändringsarbete. Vi skulle då kunna få draghjälp av varandra precis som gässen gör. Genom att flyga i V-formation ökar flocken effekten med 71% jämfört med om varje fågel flög ensam. Genom sina vingslag skapar varje fågel en uppvind för fågeln bakom.

När en gås faller ur formationen märker den att luftmotståndet blir större och att den snabbt sackar efter. Den återgår därför snabbt till sin plats för att dra nytta av fågeln framför. Om vi hade haft lika mycket förstånd som gässen skulle alla vi ansluta oss till de som har samma mål som vi. Precis som gässen längre bak skriker uppmuntrande för att få sina kollegor i den främre leden att hålla farten skulle jag önska att medarbetare kunde pusha på mer och uppmuntra cheferna! Hur ser det ut i din organisation? vad skriker de i den bakre leden?

En annan fantastisk sak med gässen är det delade ledarskapet. När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås intar ledarplatsen. Jag skulle själv uppskatta rollen i ett delat ledarskap. Det lönar sig att turas om med de tunga jobben och/eller dela upp ledarskapet sinsemellan.

När en gås blir sjuk eller skottskadad och faller ur formationen följer två andra gäss ner för att hjälpa till och ge skydd. De stannar till gåsen antingen kan flyga igen eller dör. Först då ger de sig av på egen hand eller ansluter till en annan gåsflock för att hinna ikapp sin egen grupp.

Tänk om vi kunde vara lika förståndiga som gässen, om vi kunde hålla ihop och stödja varandra. Gässen är en förebild tycker jag för förbättringsarbete och ledarskap men även för personlig effektivitet. Varför säger man dum som en gås egentligen? var kommer det ifrån?