Vissa säger att förbättringsarbete är lätt medan andra tycker det är jätte svårt att få till på grund av alla personligheter i en organisation, många viljor och egna riktningar. För att få till ett förbättringsarbete att lyckas behöver ledningen så klart vara övertygad att detta ska göras och att skapa samsyn överallt i organisationen. Chefskapet anser jag vara en förebild, är inte cheferna med kommer det vara svårt att få med medarbetarna. Men annars är alla lika viktiga och alla har en roll! Nedan är en samling punkter på varför ledare och medarbetare är viktiga. Och glöm inte, uthållighet är av stor vikt!

 

Ledarskapet har en nyckelroll

 • Personligt engagemang och aktivt ledarskap
 • Tillåta och skapa förutsättningar till förbättringsarbetet
 • Uppmuntra till kreativitet och ge mandat att uppfylla rimliga mål
 • Förmåga att inspirera medarbetare
 • ”Inte lägga sig i men bry sig om”
 • Efterfråga resultat av förbättringsarbetet
 • Standardisera och säkra redan gjorda förbättringar

Medarbetarna är en förutsättning

 • Gemensamma syften och tydliga mål
 • Strukturera arbetsmetoder, vilket förenklar och skapar trygghet
 • Insikt i att ett tvärprofessionellt team skapar möjligheter att se helheten
 • Ge och ta erfarenhet från andra medarbetare och kliniker
 • Skapa delaktighet som får medarbetare möjlighet att påverka
 • Skapa en mätkultur kontinuerlig uppföljning av mål
 • Avsätta tid! Annars händer ingenting
 • Ha tålamod. Förbättringar kräver uthållighet