Klagomuren

  Jag läste boken och blev väldigt besviken. Enligt min smak är boken väldigt negativ och deprimerande och som verksamhetsutvecklare undrar jag, vilka hemska erfarenheter  författaren har just av verksamhetsutvecklare..? Det fanns en del saker som jag höll med författaren om men det är kanske 5% av boken, så då blir det inte så värdefullt att rekommendera boken. Jag tycker boken fungerar som en klagomur för chefer som inte klarar av de ambitiösa personerna i en organisation. Med det menar jag, chefer som inte klarar av förändringar utan anser att allt utveckling är av ondo. Det som gjorde att jag orkade läsa denna deprimerande bok var att jag ständigt hoppades på att […]

Kommunikation – Förmedla (del 3 av 3)

Läs gärna del 1 och 2 först Kommunikation – Lyssna (del 1 av 3)   och   Kommunikation – Bearbeta (del 2 av 3) Ska andra läsa och förstå din text, måste den vara läsvärd och lättläst. Tänk på en konkret person när du skriver texten. Då finner du orden lättare och texten blir mer personlig. Skapa. Granska. Redigera. När du skapar, låt orden strömma fram, bry dig inte om formuleringar eller ofullständiga meningar. Du kan inte skapa och rätta samtidigt. Försök granska texten med läsarens ögon eller låt någon annan läsa den senare. Den första versionen är bara ett utkast. Gå igenom den […]

Kommunikation – Bearbeta (del 2 av 3)

Läs gärna del 1 först Kommunikation – Lyssna (del 1 av 3) Information är ett medel för att nå resultat. Men det kan vara svårt att se ett klart samband mellan kommunikation och lönsamhet då effekterna ofta är indirekta. Du ser kanske att medarbetarna blir mer engagerade, men blir arbetsresultaten bättre? • Tänk investering istället […]

Kommunikation – Lyssna (del 1 av 3)

Vill du leda måste du lära dig att kommunicera effektivt. Kommunikation är en process som skapar och utvecklar relationer. Det är med hjälp av kommunikation vi inleder relationer, utvecklar dem och göra dem allt starkare. Sändare och mottagare deltar i processen på lika villkor, de samarbetar. Sändaren tar initiativet, men mottagaren avgör resultatet. Om processen […]