Kommunikation – Lyssna (del 1 av 3)

Vill du leda måste du lära dig att kommunicera effektivt. Kommunikation är en process som skapar och utvecklar relationer. Det är med hjälp av kommunikation vi inleder relationer, utvecklar dem och göra dem allt starkare. Sändare och mottagare deltar i processen på lika villkor, de samarbetar. Sändaren tar initiativet, men mottagaren avgör resultatet. Om processen inte fungerar är det sändaren som bär ansvaret, och orsaken är oftast att han inte förstår mottagaren och mottagarens situation tillräckligt väl. En skicklig kommunikatör styr processen från början till slut. Men det kräver att han först lyssnar så att han har utgångsläget klart för sig, att han bearbetar informationen så att budskapet passar mottagaren och att han förmedlar sitt budskap effektivt, bland annat genom att kontinuerligt anpassa det till mottagarens reaktioner.

Enligt en amerikansk kommunikationsforskare hänger det till 55% på uppträdandet, till 38% på rösten och till bara 7% på orden om budskapet ska gå fram. Allt du säger och gör berättar för andra vem du är. Du skickar visserligen ut olika signaler i olika situationer, men där finns alltid en kärna av det som är du. Konsten att lyssna börjar därför med att man lyssnar till och lär känna sig själv.

Lär känna dig själv

Fundera över vem du är. Vilka egenskaper har du? Vilka värderingar står du för? Hur uppfattar du dig själv och hur uppfattas du av andra? Och hur vill du uppfattas? Sammanställ allt det du vet om dig själv. Samla dina betyg, din meritförteckning, artiklar du skrivit, arbetsprover, pressurklipp, privata bilder och dagdrömmar. När du skärskådar vad du har uträttat upptäcker du ett mönster. Du har utvecklat vissa starka sidor och kanske missat andra. Studera följande tio egenskaper. Vilka är dina starka sidor? Vilka kan du utveckla?

Är du:

  • lyhörd – en god lyssnare och iakttagare?
  • intresserad av andra människor?
  • nyfiken?
  • öppen, i betydelsen ärlig och tydlig?
  • verbal i tal och skrift?
  • expressiv, i betydelsen entusiastisk och uttrycksfull?
  • analytisk?
  • målmedveten, i betydelsen drivande och resultatorienterad?
  • organiserad?
  • pedagogisk?

För att förstå andra människor, deras motiv och reaktioner måste du lyssna på dem. Det sker bäst i personlig dialog, spontan eller planerad, med en eller flera.

I det dagliga arbetet är det viktigt att du fångar upp synpunkter och idéer spontant. Du behöver träffa din inre krets regelbundet för att hålla kontakt och kunna lyssna. Om det spontana ger en otydlig bild av verkligheten, kan enskilda möten g en tydligare. Det går ut på att skapa en god kontakt, ställa de rätta frågorna, lyssna aktivt och förstå samspelet.

• God kontakt är viktigt för att vinna förtroende. Det är lätt att glömma den kontaktskapande delen och bli alltför inriktad på fakta med en gång. Men, har du väl vunnit den andra personens förtroende kan du alltid återkomma för att få de fakta du saknar.

• Bra frågor är konkreta, öppna; de börjar ofta med Vad? Vem? Vilken? Hur? eller När?

• Att lyssna aktivt innebär att lyssna till slut utan att avbryta eller visa otålighet. Att lyssna aktivt innebär också att sammanfatta med egna ord vad den andre har sagt (”Betyder det att…?” ”Du menar alltså…, eller Om jag har förstått saken rätt, så…?)

• Att förstå samspelet. Det är stor skillnad på att tala till och att tala med. Om du ställer frågor som bara ska fyllas i av den andre blir det ingen dialog på lika villkor. Växla istället mellan rollerna som intervjuare och intervjuad.

Att lyssna är svårt. Vi tar till oss den information som passar oss, bearbetar den och tänker vidare. I det ögonblicket har vi också slutat lyssna – vi hör när vi förväntar oss höra något intressant, resten sorterar vi bort för att inte drunkna i ord. Men man måste inte lyssna på allt som sägs. En god lyssnare förmår avgöra om det är värt att lyssna vidare.

Lyssna, bearbeta, förmedla är utgiven av Caisa Alpsten.

Kommunikation – Bearbeta (del 2 av 3)

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: