AGV – Automatic Guided Vehicle

Karolinska Huddinge var först i Sverige inom sjukvården med laserstyrda automatiska truckar för interna transporter. De infördes redan 2008! I de långa kulvertarna under Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge sköts transporterna av 23 obemannade, automatiska transporttruckar. De är en del av framtidens logistik, en av fyra strategier som Karolinska arbetar mot. Alla med samma mål, nämligen att ge fler patienter bättre vård, sjukhusets vision är ”Patienten alltid först”

truck2En AGV är en självgående automatisk truck som transporterar gods i lastbärare (vagnar) mellan varumottagningen och de enskilda verksamheterna, samt mellan olika verksamheter t.ex. mellan kök och vårdenheter och mellan steriltekniska enheten och operation. AGVer reducerar kostnaderna för transporter inom sjukhuset betydligt, eftersom personalkostnaderna minskar. De minskar också risken för personskador eller skador på gods, hissar och lokaler, eftersom de har ett inbyggt säkerhetssystem som förhindrar påkörning.

Dessa 23 laserstyrda agv:er, som de brukar kallas, har ersatt 150 vagnar som tidigare drogs av kedjor i golvet. Agv:n ”kallar själv” på hissen, de åker hiss själva och alltså ta sig mellan våningsplan. De känner själva av när batteriet börjar ta slut och åker då till en laddningshall där de ställer sig på en laddningskontakt. Agv:erna styrs med hjälp av laserstrålar. Reflektorer i väggarna registreras av ett laserhuvud, som ser till att varje vagn ”känner av” var den befinner sig. Via ett trådlöst datanät styrs kommunikationen av en dator i ett kontrollrum.

AGV:erna ingår i samma logistikutvecklingsprojekt som rörposten. Efter en investering på drygt 20 miljoner kronor (47 miljoner inkl. ombyggnad och installation) ser de till att alla möjliga transporter, från mat till smutstvätt, går dit de ska i rätt tid. Investeringen beräknades betala sig på knappt fem år och därefter ge en besparing på 14 miljoner mellan år fem och tio.

AGV

Systemet klarar ca 1 000 dagliga transporter, exempel på gods som transporteras med AGV:

• Rena textilier, interna verksamhetspackade vagnar
• Rena textilier, bulkpackade externa vagnar
• Rena personaltextilier, kundpackade externa vagnar
• Förbrukningsartiklar och andra varor
• Medicintekniska produkter sterilt/orent (smittfarligt gods)
• Patientmat
• Läkemedel (stora sändningar), låsta vagnar
• Vätskor
• Källsorterat avfall för de fraktioner som ej hanteras av avfallssug
• Gastuber
• EUR-pallar, ställs på anpassat chassi
• Vagnar från livsmedelsleverantörer (ställs på anpassat chassi)
• Sorterat byggavfall i behållar

Vill du se Agv:erna in action så se videon på detta inlägg.

kedja

När Huddinge byggdes för över 30 år sedan valde man en hög mekaniseringsgrad med ett då supermodernt transportsystem för smågods, vagn- och containergods samt sugsystem för avfall och smutstvätt. Systemet hade egna kulvertar och hissar och betjänade centralkök, bäddcentral, varucentral och lastkajen på varumottagningen. Det systemet är helt utbytt nu.

Logistikutveckling handlar mycket om att göra rätt saker i rätt tid med rätt resurser.

Vill du ta del av strategidokumentet ”Framtidens Logistik” så hör av dig.

Detta bildspel kräver JavaScript.

%d bloggare gillar detta: