– Den som tar emot det jag har gjort i processen är min kund, vilket betyder att jag tar ansvar för att det jag lämnar ifrån mig är färdigt och riktigt.

rätt från mig

“Rätt från mig” talar om att alla måste fokusera på vad de gör, för om de gör det, kommer systemet att fungera. Det är mycket lättare att se vad andra gör för fel än att se vad jag kan göra bättre, tyvärr.

“Rätt från mig” säger däremot inte att vi inte har tillåtelse att göra fel och att saker måste bli rätt från start. Rätt från mig innebär att rätta till de fel vi hittar och sedan försöka att ytterligare förbättra. Vi ska inte heller vara rädda för att pröva något som kanske kan bli fel, för vi ska verkligen tycka om att ändra det som inte är korrekt.

Rätt från mig är baserat på Leans utryck ”Rätt från början” vilket beskrivs mer som inbyggd kvalitet.