Ställer gärna upp som kvalitetsminister

Jag är så otroligt trött på alla komplicerade påhitt som politiker och LO hittar på. Det pratas och förbereds för en ny organisationsform för välfärdsföretag. Idén som främst LO kommit ut med är pga. alla turer om kvalitetsbristerna inom bl.a. äldrevården som media uppmärksammat. Resultatet av denna idé tror man ska bli att företag inte ska […]

Aktiv student?

Redan på mitt första jobb fick jag rollen som handledare för ett par studenter då de skrev ex-jobbet. Sedan dess har jag välkomnat ett stort antal studenter och lagt ner en del av min tid på dessa studenter då jag velat ställa upp för de och även locka till den offentliga sektorn.  Jag vet själv […]

Direktörens skugga!

I måndags fick jag chansen att delta på alla möten tillsammans med Karolinskas direktör Birgir Jakobsson. Jag kommer självfallet inte gå in på detaljer utan mer varför och min bedömning av upplevelsen i det stora perspektivet. På frågan varför är förutom min omättliga nyfikenhet på Birgir, strategiska frågor, ledningsarbete även, en utveckling för mig själv […]

Mätetal på olika nivåer

Efter en intressant seminarie om mätetal blev det ännu mer intressant att se över de egna mätetalen och vad de egentligen stod för. Jag viste att vi hade för många mätetal och var övertygad om att vi kan hitta bättre och mer värdefulla mätetal för organisationen. Nedan lite info i hur man kan tänka vid sitt arbete kring […]

Projektion

Observera din grupp, vilka beteenden och ageranden ser du? Vet du hur du påverkas av de? Vad du kan bidra till för mer harmoni? Nedan har du ett antal frågor att fundera på. Tänk på en person som du gillar/funkar med. Vilka beteende/egenskaper har denna person? Tänk på en person som du går igång på/ svår att samarbeta med. Vilka beteende/egenskaper har denna person? Sammanställ svaren genom att Skriva dessa egenskaper kopplat till figurerna. Hjärta: för det du gillar och uppskattar Cirkel: för det du Inte gillar eller tål Triangel: De egenskaper du skulle vilja utveckla eller förbättra hos dig. Fundera lite […]

Positioneringssystem – RTLS

Vi har på Karolinska testat ett positioneringssystem på akuten i Huddinge för att bättre kunna hålla reda på sjukhusets resurser och patienter. Systemet ger oss information om hur lokaler och utrustning används. Även detta projekt finns beskrivet i strategidokumentet ”Framtidens Logistik” vars syfte är att frigöra tid för vården så att fler patienter kan få […]

Att lyckas och ständigt gå framåt

Coaching är en bra samtalsform med en exempelvis certifierad coach som utgår i sitt samtal med dig, alltid från nuläget och strävar efter att stödja dig med att se förändringsmöjligheter för framtiden. Du som blir coachad blir aktiv och använder dig av dina egna förmågor. Detta sker genom att coachen ställer många kraftfulla och tankeväckande […]

Mer engagemang med Gemba!

Gemba har vi på Servicetjänster och Logistik gjort under en längre tid nu. Vi mäte och hade mål för hur många gemba varje chef skulle göra och rapporterade in detta för att säkerställa att det gjordes och få igång chefsgruppen. Efter ett tag fick även verksamhetsutvecklarna vara med i detta mätetal då vi behövde veta vad som hände där ute, utanför de områden som vi för tillfället jobbade med i projekt eller uppdrag. Efter ännu en tid ville vi ha teman på våra gemba, alltså att vi tillsammans på ett möte bestämde vad vi skulle titta på och prata kring extra mycket, ihop med medarbetarna. Ni kanske vet att inom lean finns ett gembadokument med ett antal frågeställningar att svara på under tiden man gör rundvandringen. Detta ville vi inte göra för att […]

Överenskommelser/standard

Genom överenskommelser/standard tydliggörs vad som är rätt och vad som är fel, vilket är en förutsättning för att kunna upptäcka avvikelser. Den beskriver vad som gäller just nu. Överrenskommelser/standard är viktigt för att: Upptäcka avvikelser Bidra till förutsägbarhet Skapa lärande Då en verksamhet arbetar med tydliga överenskommelser/standards uppnås effekter som: Jämnare kvalitet Kortare ledtider Högre […]