Överenskommelser/standard

Genom överenskommelser/standard tydliggörs vad som är rätt och vad som är fel, vilket är en förutsättning för att kunna upptäcka avvikelser. Den beskriver vad som gäller just nu. Överrenskommelser/standard är viktigt för att: Upptäcka avvikelser Bidra till förutsägbarhet Skapa lärande Då en verksamhet arbetar med tydliga överenskommelser/standards uppnås effekter som: Jämnare kvalitet Kortare ledtider Högre […]