Mer engagemang med Gemba!

Gemba har vi på Servicetjänster och Logistik gjort under en längre tid nu. Vi mäte och hade mål för hur många gemba varje chef skulle göra och rapporterade in detta för att säkerställa att det gjordes och få igång chefsgruppen. Efter ett tag fick även verksamhetsutvecklarna vara med i detta mätetal då vi behövde veta vad som hände där ute, utanför de områden som vi för tillfället jobbade med i projekt eller uppdrag. Efter ännu en tid ville vi ha teman på våra gemba, alltså att vi tillsammans på ett möte bestämde vad vi skulle titta på och prata kring extra mycket, ihop med medarbetarna. Ni kanske vet att inom lean finns ett gembadokument med ett antal frågeställningar att svara på under tiden man gör rundvandringen. Detta ville vi inte göra för att […]