Just In Time Leveranser

Målsättning JITEn utredning på Karolinska har fastslagit att principen ”rätt person gör rätt sak” skall råda inom Karolinska Universitetssjukhuset. Detta innebär att personal skall utföra arbetsuppgifter kopplade till deras kompetens. Vårdpersonal skall i största möjliga utsträckning utföra vårdrelaterat arbete som tillför värde för patienten. En serviceorganisation som utför icke vårdrelaterade uppgifter medför att tid frigörs för vårdpersonal. När jag gjorde en studie i området förrådshantering kom jag fram till att varje avdelning hade mellan 0,5-1,5 heltidstjänst som undersköterska eller sjuksköterska la på just mottagning, uppackning och sortering i förråd. Därav var det viktigt att sprida konceptet Just In time!

Ett flertal avdelningar på Karolinska i Solna (över 50%) hade under flera år haft ett förrådssystem som bygger på kanban-principen och just in time leveranser. Avdelningarnas förråd förvaltades av varutransporten som tillhör avdelningen Servicetjänster och Logistik, de beställde och packade upp förrådsmaterialet.

Termen kanban står för en materialplaneringsmetod av typ avropssystem där beställning sker med hjälp av kort eller brickor, så kallade kanbankort. Material förvaras i lådor/hyllor/korgar som är avdelade på mitten där även kanbankortet sitter. Då den första sektionen är slut signalerar materialanvändaren detta genom att placera konbankortet på överenskommen plats så att leverantören ser att beställning och påfyllning skall ske. Ordet kanban är japanska och betyder synligt bevis.

För några år sedan startades ett projekt för att införa Just In Time (JIT) på resterande avdelningar i Solna och hela Huddinge. En lång paus slog till när ekonomin var som värst men nu sedan en tid tillbaka är aktiviteten igång i linjen och är i full fart.

JIT:ens resa på Karolinska

1998                    Infördes JIT på IVA (intensiv vårds avdelning) och visade på stora vinster
2000                    Beslut att satta igång JIT!
2004                    Sammanslagningen av Solna och Huddinge men fortsatt införande av JIT!
2007                    Strategiprojekt som gav SoL mandatet av JIT införande.
2009                    Besparingspaket
2010                    JIT till Huddinge & utökning med 2 MSEK extra anslag

Eftersom SoL:s uppdrag är…

Leverera effektiva service- och logistiktjänster samt att utveckla och effektivisera flödet av varor och tjänster, från beställning och leverans till avfallshantering.

…är JIT något som stödjer avdelningen i detta arbete då Just In Time är ett modernt förrådshanteringssystem som effektiviserar flödet av varor samt beställnings och leveransprocesserna. SoL levererar ett för vården skräddarsytt förrådskoncept som bidrar till att rätt person gör rätt sak. Försörjningen står för en heltäckande service vilket frigör tid från vården som får mer tid för patienterna. Kanske tycker ni det tagit tid att införa systemet men tänk då på att varje sjukhus byggnad har ca 100 avdelningar/enheter var att införa konceptet på. Det är inte lite det!

En tydlig och dokumenterad modell har tagit fram av projektledare Elisabeth Ström för hur JIT skall implementeras hos nya kunder bidrar till att införandet av JIT-systemet blir effektivt. Alla inblandade parter vet vad som gäller, vilka aktivteter som skall utföras, av vem eller vilka och när i tiden det skall ske. Detta bidrar till att man gör rätt från början, undviker missförstånd och därmed sparar tid och resurser.

Förrådssystem med Just In Time-leveranser bidrar till mindre lager och en ökad omsättningshastighet på de varor som lagerhålls. Detta leder till minskad kassaktion vilket är en positiv effekt ur ett kostnads- och miljöperspektiv.

jit-process

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: