Som ringar på vattnet

På BB så fick jag en blankett med ett antal aktiviteter indelade för mor, barn och amning. Jag blev väldigt glad över detta och barnmorskan undrade vad min glädje för denna blankett kom ifrån… Jag berättade att för nästan fyra år sedan fick jag ett uppdrag på neunatalen, syftet var att se över hur man […]