Vilket minne lämnar du efter dig?

Tankesättet gillar jag extremt, jag har försökt föreställa mig hur det är att minnas någon god eller mindre god person som lämnar oss. Och det är en sådan kraft i det att man själv vill göra sitt bästa för att alltid nämnas i positiva meningar och tankar hos andra. Detta är något att eftersträva tycker jag i alla livets stadier. På jobbet och hur man lämnar ena jobbet till nästa, i vänskaps relationer, vid skilsmässor… ja vid allt! Var så god du bara kan mot andra så är du god mot dig själv!