Öka patientsäkerheten med en gemensam standard

En intressant artikel som publicerades för ett tag sedan på gs1.se

Många länder har redan tagit hjälp av modern standardisering för att öka patientsäkerheten. Ett av de sjukhus i Sverige som planerar att arbeta med standardiserade processer för hög patientsäkerhet är Nya Karolinska Solna (NKS), som står klart 2017.

Risken för felbehandling minskar om det finns standarder för att identifiera läkemedel, prover, sjukvårdsutrustning, instrument och patienter. Streckkoder, och andra informationsbärare, kan snabbt och enkelt läsas av och automatiskt registreras i en patients journal, vilket gör det möjligt att säkerställa att patienten får rätt läkemedel, i rätt dos vid rätt tid och felaktiga produkter eller läkemedel kan spåras och tas ur hanteringen. Patientnära scanning är det uttryck som nu börjar användas i Sverige. Internationellt kallas det för bedside scanning, något som bland annat införts i länder som Nederländerna, Frankrike, USA, Schweiz och Storbritannien. Med hjälp av det arbetssättet scannas information, från till exempel en streckkod, i det patientnära arbetet och informationen kan sedan användas för kvalitetssäkring och journalföring. Förutom att möjligheterna till identifiering och spårbarhet ökar, elimineras en mängd mänskliga felkällor.

Gs1

Färre skadas med patientnära scanning.

– Vid en genomgång av Lex Maria-fall på Karolinska Universitetssjukhuset under 2011 uppskattades att elva av fallen, vilket motsvarar 15 procent, hade kunnat undvikas med patientnära scanning. Ett flertal av fallen handlade om förväxling av patienter, läkemedel eller annat vårdmaterial, berättar Elisabeth Ström som arbetar med servicetjänster och logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset. I Norrbottens läns landsting arbetar Mats Johansson, som är enhetschef för landstingets service- och stödverksamheter till vården. Han ser stora fördelar med att införa en gemensam global standard för all verksamhet inom vården.

– Det finns en mängd olika standarder inom vår verksamhet i dag: en för förbrukningsmaterial, en för medicinsk-teknisk utrustning, en för datorer, en för hjälpmedel – och så vidare. Vi får inte några synergier och det når inte in i den patientnära vården. Mats Johansson ser dock att kunskapen och intresset för att ta ett större grepp om standardiseringen växer även hos dem som arbetar i vården.

– Patientsäkerheten flyttar upp frågan och intresset ökar varje dag. När önskemålen kommer från vården ska vi vara beredda att kunna erbjuda en etablerad och väl utprovad standard. Mats Johansson hoppas också att öppnandet av Nya Karolinska Solna ska innebära ett genombrott i Sverige för standardisering inom vården. Mottot för det nya sjukhuset är ”patienten alltid först” och patientsäkerheten är central. Karolinska och ett antal landsting i Sverige har ställt sig bakom ett visionsdokument om hur arbetet kring standardisering inom vården ska drivas vidare med utgångspunkt från GS1-systemet.

Genom att använda en global standard inom sjukvården kan tiotusentals liv räddas och kostnaderna minskas drastiskt. Det visar en rapport från McKinsey & Co som presenterades hösten 2012. Om en global standard används genom hela leveranskedjan inom sjukvården kan 22 000–43 000 liv räddas årligen.

– Rapporten visar tydligt de fördelar som vi pekat på när vi arbetar för att införa GS1-systemets standarder inom sjukvården i Sverige. Det leder till bättre patientsäkerhet och effektiviserar verksamheten, och av rapporten framgår att alla i värdekedjan vinner på det, säger Tomas Wennebo, ansvarig på GS1 Sweden för hälso- och sjukvårdssektorn.

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: