Tragiskt!

Jag läser artikeln ”kostnad före kund” och det jag tänker är hur tragiskt det är att 30% anställda upplever och anger värderingen kostnadsjakt på företaget de jobbar för. Är det överhuvudtaget en värdering? Endast 8 % anger kundtillfredsställelse för att beskriva kulturen på sin arbetsplats. Det paradoxala är att det endast är 7 % som […]