Jag läser artikeln ”kostnad före kund” och det jag tänker är hur tragiskt det är att 30% anställda upplever och anger värderingen kostnadsjakt på företaget de jobbar för. Är det överhuvudtaget en värdering?

Endast 8 % anger kundtillfredsställelse för att beskriva kulturen på sin arbetsplats. Det paradoxala är att det endast är 7 % som önskar kundtillfredsställelse. 53% beskriver sin drömarbetsplats med värderingen anställdas hälsa…

Vad säger dessa siffror dig?

20131020-121644.jpg