Outsourcing av inköp

Procurement outsourcing, PO eller outsourcing av inköp är enligt bedömare tydligen endast i början av sin resa och kommer öka! Detta som ett resultat av jakten på kostnadseffektivitet men även ständig konkurrens. Det flesta som är för outsourcing tar då upp att organisationen ska hålla sig till sin kärnkompetens! Vilket får mig att undra… Vad menar man egentligen? Ett företag består av diverse avdelningar som stöd för att erbjuda sin kund en produkt eller tjänst… som anses som kärnan eller kärnkompetensen. Men alla avdelningar i denna organisation har sin kärnkompetens, varför ska man tala om att hela företagets kärnkompetens är xx??? Det är ju inte så att […]