Ett av Karolinskas värderingar

och hur de uttrycks av en medarbetare inom vården! På IVA i Huddinge tog man ett nytt grepp i arbetet med Karolinskas värderingar genom en uppsatstävling. Lotta Lindgren skrev om en vanlig kväll på jobbet med ansvar för liv och anhöriga, då stödet från kollegorna betyder allt och vann första pris i IVA :s uppsatstävling. […]