När du använder verktyg och olika förbättringar och hamnar ändå i gamla vanor börjar du fråga dig själv vad är felet? Är Lean dåligt? Kanske passar inte Lean vår organisation. Eller?

Lean är mer än verktyg och tekniker!
Det verkliga arbetet med att genomföra Lean har bara börjat . Dina medarbetare har inte förstått kulturen bakom Lean . Du har kanske inte förstått vad det innebär eftersom du frågar dig frågan vad är felet?!

Glöm inte att det är den människor som väcker liv i systemet. Att arbeta, kommunicera, lösa problem och växa tillsammans. Att statistikföra hur många förbättringar ni gör per år… visst är ni aktiva men Lean går långt utöver detta! Lean uppmuntrar, stöder och kräver inflytande från alla medarbetare. Lean innebär mer beroende av människor, inte mindre. Lean är en kultur, inte en uppsättning av effektivitets-och förbättringstekniker.

Du är beroende av medarbetarna ska minska lager, identifiera dolda problem och åtgärda dem. På en daglig basis, ingenjörer, utbildad arbetskraft, kvalitet specialist, säljare, teamledare och viktigast, alla operatörer ska vara inblandade i kontinuerlig problemlösning och förbättring , vilket med tiden utbildar alla att bli bättre problemlösare.

Min verktygslåda ska underlätta teamarbete! Lean är en ansträngning som kräver en kombination av engagerad ledning, lämplig utbildning, samt en kultur som gör att upprätthålla förbättringen en stadigvarande beteende från golvet till ledning. Nedan kommer jag skriver jag de 14 Lean principerna som är organiserade i fyra huvudkategorier.

 1. Långsiktigt Filosofi.
 2. Rätt process kommer att producera rätt resultat.
 3. Lägg till värde till organisationen genom att utveckla Människorna.
 4. Kontinuerligt lösa rot problem driver organisationen till mer lärande.

         Långsiktigt Filosofi.

 1. Basera dina ledningsbeslut på en långsiktig filosofi även på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.
  – Ha en filosofisk känsla av mening som ersätter alla kortsiktiga beslutsfattandet. Arbete, växa och anpassa hela organisationen mot ett gemensamt syfte som är större än att tjäna pengar. Förstå företagets historia och uppdrag för att få företaget att nästa nivå. Din filosofiska mission är grunden till alla andra principer.
  – Skapa värde för kunden, samhället och ekonomin, det är din utgångspunkten. Utvärdera varje funktion i företaget vad gäller dess förmågan att uppnå detta.
  – Ansvara. Sträva efter att bestämma ditt eget öde. Agera med självförtroende och
  lita på din egen förmåga. Ta ansvar för ditt beteende och upprätthålla och förbättra de färdigheter som gör att du kan producera mervärde.

  Rätt process kommer att producera rätt resultat.

 2. Skapa en kontinuerlig processflöde för att föra problemen till ytan.
  – Redesigna arbetsprocesser för att uppnå högt förädlingsvärde och kontinuerligt flöde.
  Sträva efter att minska den tid som varje arbetsaktivitet går på tomgång eller väntar på någon att arbeta på det – till noll.
  – Skapa flödet att flytta material och information snabb samt länka processer och människor samman så att problem dyker upp till ytan direkt.
  – Gör flöde uppenbart i hela din organisationskultur. Det är nyckeln till en sann ständig förbättringsprocess och utveckling människor.
 3. Använd pull-system för att undvika overproduktion.
  – Ge dina kunder i produktionsprocessen vad de vill ha, när de vill ha det, och i den mängd de vill ha. Material påfyllning initieras av konsumtionen är den grundläggande principen för just-in time.
  – Minimera ditt arbete i processen och lagerhållning genom att lagerhålla små mängder av varje produkt och återpåfyllning baserad på vad kunden faktiskt tar ut från lager.
  – Vara lyhörd för dag-för-dag förändringar i kundernas efterfrågan snarare än
  förlita sig på datorer, tidtabeller och system för att spåra inventeringsslöserier.
 4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). (Fungerar som sköldpaddan, inte
  haren.)
  – Eliminera slöseri är bara en tredjedel av ekvationen för att göra Lean framgångsrik. Eliminera överbelastning för människor och utrustning och eliminera ojämnheter i produktionsschemat är lika viktigt. Tyvärr ännu ej förstått på många företag som försöker införa lean principer.
  – Arbetet med att jämna ut arbetsbördan för alla tillverknings- och serviceprocesser är typiskt på de flesta företag.
 5. Bygg en kultur av att stanna upp hela tiden för att åtgärda problem. För att få rätt kvalitet första gången.
  – Kvalitet för kunden driver ditt värde-erbjudande.
  – Använd alla moderna kvalitetssäkringsmetoder som finns.
  – Bygga in i maskineriet förmågan att upptäcka problem och stoppa sig själv. Utveckla ett visuellt system för laget eller projektledare att få signal om en maskin eller process behöver hjälp. Jidoka (maskiner med humant intelligens) är grunden för att ”bygga in” kvalitet.
  – Bygg i din organisation stödsystem för att snabbt lösa problem och införa åtgärder.
  – Bygga in i kulturen att stoppa eller sakta ner, för att få kvalitet rätt första gången och öka produktiviteten på lång sikt.
 6. Standardiserade arbetsuppgifter och processer är grunden för kontinuerlig förbättring och medarbetarskap.
  -Använd stabila och repeterbara metoder överallt för att upprätthålla förutsägbarheten, regelbunden timing och regelbunden produktion av dina processer. Det är grunden för flöde och Pull.
  – Fånga läran om en process genom att standardisera dagens bästa praxis. Låt kreativa och individuella uttryck för att förbättra standarden, sedan införliva den i ny standard så att när en person rör på sig, kan standarden läras av nästa person.
 7. Använd visuell kontroll så att inga problem döljs.
  – Använd enkla visuella indikatorer för att hjälpa människor att avgöra omedelbart
  ifall de är i ett standardtillstånd eller avviker från det.
  – Undvik att använda en datorskärm när den rör arbetstagarens fokus bort
  från arbetsplatsen.
  – Design enkla visuella system på den plats där arbetet utförs, för att stödja
  flöde och pullprincipen.
  – Minska dina rapporter till ett ark där det är möjligt, till och med för
  dina viktigaste ekonomiska beslut.
 8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som tjänar dina medarbetare och processer.
  – Använd teknik för att stödja människor, inte för att ersätta människor. Ofta är det bäst att arbeta fram en process manuellt innan du lägger teknik för att stödja den processen.
  – Ny teknik är ofta opålitliga och svåra att standardisera och därför äventyrar ”flödet.” En beprövad process som fungerar i allmänhet tar företräde framför ny och oprövad teknik.
  – Genomför faktiska provningar innan ni antar ny teknik i processer, tillverknings-system eller produkter.
  – Avvisa eller ändra teknik som strider mot din kultur eller som skulle kunna störa stabilitet, tillförlitlighet och förutsägbarhet.
  – Uppmuntra dock alltid dina medarbetare att tänka på ny teknik när de ska hitta nya sätt att arbeta. Inför snabbt ny teknik om det har bevisats i studier och det kan förbättra flöde i dina processer.

  Lägg till värde till organisationen genom att utveckla Människorna.

 9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter filosofi och lär ut det till andra.
  – Utveckla ledare internt, snarare än att köpa dem från utanför organisationen.
  – Nöj dig inte med att ledarens jobb helt enkelt är att utföra uppgifter och har god social kompetens. Ledare måste vara förebilder för företagets filosofi och sätt att göra affärer.
  – En bra ledare måste förstå det dagliga arbetet i detalj så att han eller hon kan vara den bästa läraren i företagets filosofi.
 10. Utveckla exceptionella människor och arbetslag som följer företagets
  filosofi.
  – Skapa en stark, stabil kultur där företagets värderingar och övertygelser är
  utbredd och lever under en period av flera år.
  – Träna upp exceptionella individer och team att arbeta i den samlade filosofi för att uppnå enastående resultat. Arbetar mycket hårt för att förstärka kulturen ständigt.
  – Använd tvärfunktionella team för att förbättra kvalitet och produktivitet och öka flödet genom att lösa svåra tekniska problem. Empowerment uppstår när människor använder företagets verktyg för att förbättra företaget.
  – Sätt upp ett pågående arbete med att lära ut hur man arbetar tillsammans som team mot gemensamma mål. TeamWork är något som måste läras ut.
 11. Respektera ditt nätverk av partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att förbättra.
  – Ha respekt för dina partners och leverantörer och behandla dem som en förlängning av din verksamhet.
  – Utmana dina externa samarbetspartners för att växa och utvecklas. Det visar att du värdesätter dem. Ställ utmanande mål och hjälpa dina partners i uppnå dem.

  Kontinuerligt lösa rot problem driver organisationen till mer lärande.

 12. Gå och se själv att grundligt sätt att förstå situationen
  – Lösa problem och förbättra processer genom att gå till källan och personligt observera och kontrollera data snarare än skapa en bild på grund av vad andra människor eller datorskärmen berätta.
  – Tänk på att tala utifrån personligen kontrollerade uppgifter.
  – Till och med chefer på hög nivå bör gå och se saker för sig själva, så de får en djupare förståelse av situationen.
 13. Fatta beslut långsamt med konsensus, noggrant överväga alla alternativ, genomföra beslut snabbt. (nemawashi)
  – Plocka inte ett enda alternativ och ta den vägen tills du har genomtänkt alla alternativ. När du har valt, genomför snabbt och kontinuerligt längst den stig.
  – Nemawashi är processen för att diskutera problem och möjliga lösningar med alla de drabbade, för att samla alla idéer och få en överenskommelse om en väg framåt. Denna konsensusprocess, mer tidskrävande, hjälper bredda sökandet efter lösningar, och när ett beslut har fattats, ställ in scenen för snabbt genomförande.
 14. Bli en lärande organisation genom obeveklig reflektion (hansei) och ständiga förbättringar (kaizen).
  – När du har etablerat en stabil process, använd kontinuerligt förbättrings verktyg för att fastställa orsaken till ineffektivitet och tillämpa effektiva åtgärder.
  – Designa processer som nästan inte kräver inventering. Detta kommer synliggöra slöseri med tid och resurser för alla. När slöserier är upptäckta låt de anställda använda sig en kontinuerlig förbättring (kaizen) för att eliminera dessa.
  – Skydda den organisatoriska kunskapsbasen genom att utveckla stabila personal,
  långsam befordran samt mycket noggranna system för att efterträda de som rört på sig.
  – Använd hansei (reflektion) vid viktiga milstolpar och när du är klar med ett projekt för att öppet identifiera alla bristerna i projektet. Utveckla åtgärder för att undvika samma misstag igen.
  – Lär dig genom att de bästa metoderna, snarare än att återuppfinna hjul med varje nytt projekt och varje ny chef.

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: