Ett professionellt uppträdande enligt kommunikationstrappan skapar dialog, ger trygghet, förstroende samt ökar möjligheten att hitta lösningar på situationer.

Målet med konflikthantering är att lösa konflikten på ett sätt som tillfredställer båda parter. Görs detta kommer konflikten inte att dyka upp igen. Vägen dit är kommunikationstrappan. De första stegen gör personen mottaglig för dialog. Dialoger leder fram till lösning. Slutligen fastställs lösningen genom accept.kommunikation

Det viktiga med kommunikation är hur det landar och om det önskade tillståndet inte uppnås är kommunikationen ineffektiv. Om din kommunikation inte fungerar bör du försöka göra något annat, tills du uppnår målet.

Det är viktigt att du noterar din kommunikation och dess effektivitet genom att se hur responsen blir. När bra kommunikation uppstår mellan två personer, uppstår en ömsesidig förståelse. Det är när vi känner trygghet, tröst, öppenhet, harmoni och samstämmighet.