1. Notera under två veckors tid

  • saker som du gör, som du upplever ger positiva konsekvenser.
  • saker du gör vars konsekvenser inte känns ok.
  • händelser som leder till positiva känslor.
  • händelser som leder till negativa känslor.

2. Skriv upp ”topp 3” under respektive punkt ovan.

Skärmklipp