Har ni spelregler på din arbetsplats?

Vissa av oss tycker att det är fjuttigt eller onödigt att ha spelregler. Många gånger tycker vi att det räcker med sunt förnuft för att lösa konflikter, men en del säger att så är inte fallet. Jag kan hålla med att spelregler behövs och man märker det nog när man är mitt i situationer när vi blir stressade, rädda eller när vår tävlingsinstinkt väcks. Kanske är det inte så dumt att ha spelregler! I fotboll finns ju gula kort och röda kort för att tydligt markera gränserna.

Dessa spelregler hjälper organisationen att få önskvärda beteenden – helt enkelt hur man ska vara en bra medarbetare.

Men när du nu ska sätta upp ett antal spelregler, tänk då på följande. Beroende på vilken nivå de sätts på men alltid bra att engagera sina medarbetare tycker jag.

Spelregler ska vara tydliga så att alla är med på vad som gäller annars blir det lätt missförstånd och resulterar i andra problem. Nedan kan du se en bild som visar på kombinationen mellan tydlighet/otydlighet i förhållande till uttalat/outtalat.

Spelregler