Framtidens logistik

Öka patientsäkerheten med en gemensam standard

En intressant artikel som publicerades för ett tag sedan på gs1.se

Många länder har redan tagit hjälp av modern standardisering för att öka patientsäkerheten. Ett av de sjukhus i Sverige som planerar att arbeta med standardiserade processer för hög patientsäkerhet är Nya Karolinska Solna (NKS), som står klart 2017.

Risken för felbehandling minskar om det finns standarder för att identifiera läkemedel, prover, sjukvårdsutrustning, instrument och patienter. Streckkoder, och andra informationsbärare, kan snabbt och enkelt läsas av och automatiskt registreras i en patients journal, vilket gör det möjligt att säkerställa att patienten får rätt läkemedel, i rätt dos vid rätt tid och felaktiga produkter eller läkemedel kan spåras och tas ur hanteringen. Patientnära scanning är det uttryck som nu börjar användas i Sverige. Internationellt kallas det för bedside scanning, något som bland annat införts i länder som Nederländerna, Frankrike, USA, Schweiz och Storbritannien. Med hjälp av det arbetssättet scannas information, från till exempel en streckkod, i det patientnära arbetet och informationen kan sedan användas för kvalitetssäkring och journalföring. Förutom att möjligheterna till identifiering och spårbarhet ökar, elimineras en mängd mänskliga felkällor.

Gs1

Färre skadas med patientnära scanning.

– Vid en genomgång av Lex Maria-fall (mer…)

Just In Time Leveranser

Målsättning JITEn utredning på Karolinska har fastslagit att principen ”rätt person gör rätt sak” skall råda inom Karolinska Universitetssjukhuset. Detta innebär att personal skall utföra arbetsuppgifter kopplade till deras kompetens. Vårdpersonal skall i största möjliga utsträckning utföra vårdrelaterat arbete som tillför värde för patienten. En serviceorganisation som utför icke vårdrelaterade uppgifter medför att tid frigörs för vårdpersonal. När jag gjorde en studie i området förrådshantering kom jag fram till att varje avdelning hade mellan 0,5-1,5 heltidstjänst som undersköterska eller sjuksköterska la på just mottagning, uppackning och sortering i förråd. Därav var det viktigt att sprida konceptet Just In time!

Ett flertal avdelningar på Karolinska i Solna (över 50%) hade under flera år haft ett förrådssystem som bygger på kanban-principen och just in time leveranser. Avdelningarnas förråd förvaltades av varutransporten som tillhör avdelningen Servicetjänster och Logistik, de beställde och packade upp förrådsmaterialet.

Termen kanban står för en materialplaneringsmetod av typ avropssystem där beställning sker med hjälp av kort eller brickor, så kallade kanbankort. Material förvaras i lådor/hyllor/korgar som är avdelade på mitten där även kanbankortet sitter. Då den första sektionen är slut signalerar materialanvändaren detta genom att placera konbankortet på överenskommen plats så att leverantören ser att beställning och påfyllning skall ske. Ordet kanban är japanska och betyder synligt bevis.

För några år sedan startades ett projekt för att införa Just In Time (JIT) på resterande avdelningar i Solna och hela Huddinge. En lång paus slog till när ekonomin var som värst men nu sedan en tid tillbaka är  (mer…)

Positioneringssystem – RTLS

RTLS armbandVi har på Karolinska testat
ett positioneringssystem på akuten i Huddinge för att bättre kunna hålla reda på sjukhusets resurser och patienter. Systemet ger oss information om hur lokaler och utrustning används. Även detta projekt finns beskrivet i strategidokumentet ”Framtidens Logistik”
vars syfte är att frigöra tid för vården så att fler patienter kan få ännu bättre vård. Om AGV kan du läsa här och om rörposten här. Patienter kan förses med brickor som signalerar exakt var de befinner sig. En patient som väntar på att träffa en läkare kan då lugnt gå och fika, systemet vet var hen är och kan kalla när det är dags. Med ett sådant system kan
byggnaderna göras smartare genom närvarogivare i rummen.

Det blir då tydligt när de (mer…)

AGV – Automatic Guided Vehicle

Karolinska Huddinge var först i Sverige inom sjukvården med laserstyrda automatiska truckar för interna transporter. De infördes redan 2008! I de långa kulvertarna under Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge sköts transporterna av 23 obemannade, automatiska transporttruckar. De är en del av framtidens logistik, en av fyra strategier som Karolinska arbetar mot. Alla med samma mål, nämligen att ge fler patienter bättre vård, sjukhusets vision är ”Patienten alltid först”

truck2En AGV är en självgående automatisk truck som transporterar gods i lastbärare (vagnar) mellan varumottagningen och de enskilda verksamheterna, samt mellan olika verksamheter t.ex. mellan kök och vårdenheter och mellan steriltekniska enheten och operation. AGVer reducerar kostnaderna för transporter inom sjukhuset betydligt, eftersom personalkostnaderna minskar. De minskar också (mer…)

NyGammal Teknik

Vår första träff i nätverket Ugglan kommer handla om rörposten. Rörposten blev en 70 miljoners investering för sjukhuset, men en investering värd pengarna! Sjukhuset är stort och innan rörposten transporterades exempelvis prover på flera sätt. Vårdpersonal som traskade iväg med proverna till labb eller beställde transport av servicepersonal (patienttransporten) att göra detta. En promenad fram och tillbaka på flera kilometer och väntetider vid hissar och liknande, vilket innebar att transporterna kunde ta en halvtimme. I dag skickas mellan 1 500 och 2 000 försändelser varje dag i rörpostsystemet. Prover, mediciner och liknande är prioriterade. Men med tiden hoppas sjukhuset hitta logistiska lösningar för att exempelvis låta delar av internposten gå här. Det gäller då att hitta de tidpunkter som har lägst trafik.

Karolinska Universitets Sjukhuset har fyra strategier med syftet att ge fler patienter bättre vård, sjukhusets vision är ”Patienten alltid först”. Rörposten är en av strategierna! Fler om strategierna kan du läsa i ”Vem gör vad?”, ”Framtidens vårdavdelning och mottagning”, ”Framtidens it” och ”Framtidens logistik”.

En sjuksköterska på kirurgakuten på Karolinska Huddinge, sveper in ett provrör i en plastpåse och lägger in i en decimeter tjock (mer…)