Leanforum

14 Lean Principer

När du använder verktyg och olika förbättringar och hamnar ändå i gamla vanor börjar du fråga dig själv vad är felet? Är Lean dåligt? Kanske passar inte Lean vår organisation. Eller?

Lean är mer än verktyg och tekniker!
Det verkliga arbetet med att genomföra Lean har bara börjat . Dina medarbetare har inte förstått kulturen bakom Lean . Du har kanske inte förstått vad det innebär eftersom du frågar dig frågan vad är felet?!

Glöm inte att det är den människor som väcker liv i systemet. Att arbeta, kommunicera, lösa problem och växa tillsammans. Att statistikföra hur många förbättringar ni gör per år… visst är ni aktiva men Lean går långt utöver detta! Lean uppmuntrar, stöder och kräver inflytande från alla medarbetare. Lean innebär mer beroende av människor, inte mindre. Lean är en kultur, inte en uppsättning av effektivitets-och förbättringstekniker.

Du är beroende av medarbetarna ska minska lager, identifiera dolda problem och åtgärda dem. På en daglig basis, ingenjörer, utbildad arbetskraft, kvalitet specialist, säljare, teamledare och viktigast, alla operatörer ska vara inblandade i kontinuerlig problemlösning och förbättring , vilket med tiden utbildar alla att bli bättre problemlösare.

Min verktygslåda ska underlätta teamarbete! Lean är en ansträngning som kräver en kombination av engagerad ledning, lämplig utbildning, samt en kultur som gör att upprätthålla förbättringen en stadigvarande beteende från golvet till ledning. Nedan kommer jag skriver jag de 14 Lean principerna som är organiserade i fyra huvudkategorier.

  1. Långsiktigt Filosofi.
  2. Rätt process kommer att producera rätt resultat.
  3. Lägg till värde till organisationen genom att utveckla Människorna.
  4. Kontinuerligt lösa rot problem driver organisationen till mer lärande.

         Långsiktigt Filosofi.

(mer…)

14 Lean principer

När du använder verktyg och olika förbättringar och hamnar ändå i gamla vanor börjar du fråga dig själv vad är felet? Är Lean dåligt? Kanske passar inte Lean vår organisation. Eller?

Lean är mer än verktyg och tekniker!
Det verkliga arbetet med att genomföra Lean har bara börjat . Dina medarbetare har inte förstått kulturen bakom Lean . Du har kanske inte förstått vad det innebär eftersom du frågar dig frågan vad är felet?!

Glöm inte att det är den människor som väcker liv i systemet. Att arbeta, kommunicera, lösa problem och växa tillsammans. Att statistikföra hur många förbättringar ni gör per år… visst är ni aktiva men Lean går långt utöver detta! Lean uppmuntrar, stöder och kräver inflytande från alla medarbetare. Lean innebär mer beroende av människor, inte mindre. Lean är en kultur, inte en uppsättning av effektivitets-och förbättringstekniker.

Du är beroende av medarbetarna ska minska lager, identifiera dolda problem och åtgärda dem. På en daglig basis, ingenjörer, utbildad arbetskraft, kvalitet specialist, säljare, teamledare och viktigast, alla operatörer ska vara inblandade i kontinuerlig problemlösning och förbättring , vilket med tiden utbildar alla att bli bättre problemlösare.

Min verktygslåda ska underlätta teamarbete! Lean är en ansträngning som kräver en kombination av engagerad ledning, lämplig utbildning, samt en kultur som gör att upprätthålla förbättringen en stadigvarande beteende från golvet till ledning. Nedan kommer jag skriver jag de 14 Lean principerna som är organiserade i fyra huvudkategorier.

  1. Långsiktigt Filosofi.
  2. Rätt process kommer att producera rätt resultat.
  3. Lägg till värde till organisationen genom att utveckla Människorna.
  4. Kontinuerligt lösa rot problem driver organisationen till mer lärande.

(mer…)

Leankonferensen på Karolinska

Leankonferensen 2013 på Karolinska blev en succé! ca 400 från landsting, sjukhus och vårdorganisationer i Sverige, Norge och Danmark deltog och fick på plats se diverse avdelningars förbättringsarbete och hur långt de kommit. Dag två var en inspireration av ett antal talare på Berns. Evenemanget erbjöd en mängd goda exempel för förbättringsarbete inom vården och deltagarna var häpnade och tacksamma för att det fick ta del av så mycket. Ett inlägg jag tidigare gjort om leanspelet som jag var med om första dagen har jag skrivit om här.

Tyvärr missade jag eftermiddagen på dag två då jag var tvungen att avvika men förmiddagen var fantastisk. Två talare som jag vill uppmärksama är kirurgen Folke Hammarqvist. Fantastisk talare och en fantastisk presentation med ett budskap som är svår att glömma. Han talade om sina erfarenheter från den akuta operationsprocessen och jämförde denna med andra verksamheter. Bifogat finns hans presentation men tyvärr säger den inte mycket utan honom själv. Får du tillfället att lyssna till honom så ta den! Den andra talaren är professorn Martin Ingvar som talade om sin forskning – presentationen hette ”value based healthcare – lean but not mean”. Det var väldigt många saker han tog upp som jag haft funderingar kring vilket gjorde mig glad. En lunch med Martin hade varit toppen eller vad säger du Martin? 🙂

Konferensen inledde Birgir med att berätta sin oro för hur media och en del personer blandar ihop begreppen och sätter igång debatter som inte hjälper förbättringsarbetet. Ett begrepp som kom upp i presentationen är new public management som jag ska ta reda mer fakta om och återkommer med…