Motivation

Lära känna övning

AAEAAQAAAAAAAAeCAAAAJDg4ZDFlY2RjLTg1NjgtNGE3NC1hYjYxLWMxNTEwZjI2MGFiZAJag gillar att hålla olika sorters workshop och facilitera detta, och har lärt mig att för bästa resultat så är gruppen självfallet det viktigaste! Förtroede och öppenhet för att kreativiteten ska öka och bästa resultat nås. Denna övning passar bäst grupper som inte känner varandra men den funkar lika bra i alla sammanhang, det blir roligt förvirrande och hjälper till att slappna av inför mötets/dagens andra arbetsuppgifter. Och den är enkel!

Samla gruppen i en ring, det första man gör är att alla går runt och skakar hand med varandra, och säger sitt namn. T.ex. ”Jag heter Isabella” – ”Jag heter John”. Från det ögonblicket man skakat hand, byter man också namn.

Alltså heter Isabella numera John och säger sitt nya namn till nästa person hon skakar hand med. Så om Isabella (som numera heter John för ett kort ögonblick) skakar hand med Henrik så heter hon Henrik, och Henik heter John.

Sedan håller man på sådär  tills alla får tillbaka sitt eget namn. Under övningen när man får tillbaka sitt namn sätter man sig ner. Om ingen fjantar sig, eller glömmer sitt tillfälliga namn, så ska det sluta med att alla sitter ner. Så detta är mer som en utmaning, fast en rolig sådan! Ett bra sätt att ”värma upp” inför långa möten med att lära sig allas namn särskilt när det är en nätverksträff.

Övningen funkar för ca 10 personer eller fler. Ju fler, desto större utmaning.

Photolangage

AAEAAQAAAAAAAAjoAAAAJDQ2NDkyNzU2LWE4OWQtNDFhYS1hZDhmLTI5OThmMzg4ZmQzOAJag var på Fotografiska med vänner och såg utställningen Created Reality av Erik Johansson. En fantastisk utställning som är fantasifull och smart tilltalande på många sätt. Vi gick runt och kollade på fotografierna, vi berättade för varandra vad var och en såg för att sedan läsa fotots titel och konstatera ännu en synvinkelk av illustrationen. Vi ser alla olika saker i ett fotografi eller rättare sagt fotografiet talar till vår emotionella intelligens. Emotionell intelligens  (EQ) eller känslomässig förmåga handlar om två saker, förmågan att hantera sig själv och förmågan att hantera relationer till andra. Vilken erfarenhet får detta foto mig att tänka på? Vad har jag gått igenom för att reagera som jag gör?

Det har framkommit i undersökningar att IQ står för endast 10-20% av orsaken till dina framgångar i arbetslivet och privatlivet medan EQ står för 80-90%. Känslor, relationer är viktigare än kunskaper. Man får inte låta sig tro att känslor ersätter kunskaper. Utav två lika kunniga personer är den som har högst EQ mest framgångsrik i arbetet såväl som i privatlivet.AAEAAQAAAAAAAAfdAAAAJDg3YzA0NGZjLTQwMGEtNDQ2ZS05MGVhLTM2MTQ4YzFlNTk0Mw

Det finns diverse övningar att göra med fotografier i både lättsammare sammanhang för en social orsak, engagemang men även i konfliktsituationer. Ett sådan är en fransk metod som heter Photolangage. Ta någon minut att (mer…)

Vilket känslotillstånd har ni?

Ni ska här få en övning som jag tycker kan ge mycket i en grupp på ett enkelt och trevligt sätt. Övningen kan användas både när det är frustrationer i gruppen eller bara när man vill lära känna varandra. Jag rekommenderar dock att den som håller i det ska vara extern och kan ställa följdfrågor i fallet om problem finns i gruppen för att kunna manövrera i övningen och få ett värdefullt resultat. Men ni kan även använda denna övning i lite roligare sammanhang. Kanske kan ni använda den under en planeringsdag?

Kom överens redan innan ni börjar om det är ok att kommentera och fråga varandra saker eller om alla ska endast säga sitt. Att fråga varandra på ett positivt sätt är ju ett sätt att lära känna och förstå varandra ännu mer. Ärlighet och öppenhet är en annan sak som är bra att komma överens så att alla är tydliga och berättar vad det verkligen känner och tycker.

Se till att du har ett större antal mindre leksaker i olika former och material finns spritt över bordet.

AAEAAQAAAAAAAAP5AAAAJDdjYTNlNmMwLWY2OGItNDM0Yi1hNWRkLWFkYWMzMGFlN2NmMQ

 

Ge gruppen någon minut att välja varsin leksak med uppmaningen:

 1. Välj en leksak som symboliserar vilket känslotillstånd ni har just nu.

Gå laget runt och låt deltagarena berätta om varför det valt sin leksak och hur den symboliserar deras känslotillstånd.

Be alla lämna tillbaka sina leksaker och kör nästa omgång enligt nedan:

 1. Ta en ny leksak som symboliserar det jobbiga du känner som du inte vill känna.

Även här går ni laget runt och låter var och en berätta till punkt. Här kan det komma upp lite mer känsliga saker men se även detta steg som ett sätt att lära känna vad din kollega ej gillar bli utsatt för. På så sätt kan alla respektera varandras gränser då det blir mycket tydligt.

Be alla lämna tillbaka sina leksaker och kör sista omgång enligt nedan:

 1. Ta ännu en ny leksak som symboliserar det som känns bra och roligt och symboliserar varför du jobbar med det du gör eller just här.

Gå laget runt och lyssna på allas berättelser.

Hoppas du gillar övningen och berättar vad du tycker.

Lycka till.

 

God fortsättning!

 

God fortsättning 2015

Det har varit en hel del inlägg och artiklar om hur man ska knyta ihop säcken för 2014 och hur sätta nya mål för året som kommer. Har ni gjort detta?

Själv har jag faktiskt inte hunnit göra det än och ska absolut ta tag i det så snart jag fått igenom annat som jag för tillfället prioriterar. Jag rekommenderar dock övningen starkt, det kan ta tid men det är det värt. Det har visat både mig och andra att resan blir smidigare om man har en karta att följa och det är precis det det handlar om.

Hur var din 2014 resa och hur vill du att din resa genom 2015 blir?

 • Skriv ner händelser under året 2014 som påverkat dig på något sätt.
  • Vad kännetecknas 2014 av?
  • Hur har det påverkat dig?
  • Vilka är lärdomarna eller reflektionerna du haft?
  • Var det ditt bästa år? Eller ditt värsta år? Varför?
  • Vad är viktigt för dig? Vilka är dina värderingar?
  • Vad tar du med dig till 2015?
 • Skriv ner framtida händelser du vill uppnå under 2015
  • Hur vill du att 2015 ska bli?
  • Vad vill du uppfylla?
  • Vad är viktigast för dig att få igenom?
  • Har du en plan eller strategi?

Kolla gärna ”gott och blandat” under verktygslådan i menyn. Och särskilt dokumentet ”Min personliga vision”.

Entreprenörskap och Intraprenörskap

En entreprenör är en person som har lyckats med att förverkliga en idé. Alla människor har idéer och drömmar, men alla lyckas inte att förverkliga dem. Sägs det… Håller du med?

Att vara entreprenör är inget medfött, det är en förmåga som går att utveckla. Det går utmärkt att börja träna redan i förskolan. Alla som arbetar med barn, vet att de har många idéer och är kreativa. Många företag går på aktiviteter för att lära sig leka eller hitta tillbaka till barnasinnet.

Men hur ofta får barnen verkligen förverkliga sina idéer? Hur mycket tar vi vuxna över? Ofta samlar vi vuxna in barnens idéer och genomför dem efter vad vi tycker fungerar bäst.formar vi barnen

Vi kan också stoppa barns idéer genom att göra våra egna tolkningar. Nej, det går inte, säger vi, innan barnet själv har fått fundera ut en lösning. Det är heller inte ovanlig att vi serverar barnen lösningar. Vi kan t ex ge dem mallar som visar hur de ska göra, istället för be dem tänka själva.

Om vi ska nå ett konkurrenskraftigt Sverige är det viktigt att arbeta mer med entreprenörskap. Att arbeta med entreprenörskap innebär till skillnad från ovan att stärka barnens initiativkraft och deras förmåga att förverkliga sina egna idéer. Det är ett arbetssätt där (mer…)

Kan du engagera dina medarbetare?

Läste ett inlägg skrivet på Dale Carnegies blogg. Ser väldigt enkelt men det innebär en del arbete ska ni veta. En sak jag själv skulle ändra på är frågan ”Har du allt du behöver för att vara så effektiv som möjligt?”. Jag skulle ändra om meningen så jag slipper ordet effektiv. Även om jag står för effektivitet och det mesta jag gör skapar effektivitet skulle jag inte vilja ha frågan själv på det sättet.  Sedan skulle jag lägga ner en del tanke bakom avsnittet om belöningar. Det är ett farligt område och mycket kan gå fel. Jag tycker det låter mycket bra att de ska vara anpassade efter individ men de ska även analyserar för dess konsekvenser på både kort och långsiktigt. Klicka in dig på länken vet jag och dela med dig om vad du tycker!

7 tips för att skapa medarbetarengagemang

jdhgfcibros9xcg4d0yn

 

Kommunikationstrappa

Ett professionellt uppträdande enligt kommunikationstrappan skapar dialog, ger trygghet, förstroende samt ökar möjligheten att hitta lösningar på situationer.

Målet med konflikthantering är att lösa konflikten på ett sätt som tillfredställer båda parter. Görs detta kommer konflikten inte att dyka upp igen. Vägen dit är kommunikationstrappan. De första stegen gör personen mottaglig för dialog. Dialoger leder fram till lösning. Slutligen fastställs lösningen genom accept.kommunikation

Det viktiga med kommunikation är hur det landar och om det önskade tillståndet inte uppnås är kommunikationen ineffektiv. Om din kommunikation inte fungerar bör du försöka göra något annat, tills du uppnår målet.

Det är viktigt att du noterar din kommunikation och dess effektivitet genom att se hur responsen blir. När bra kommunikation uppstår mellan två personer, uppstår en ömsesidig förståelse. Det är när vi känner trygghet, tröst, öppenhet, harmoni och samstämmighet.

 

Mental inställning och dess betydelse

Jag vet inte vart jag ska ta vägen ibland när jag hör nära bekanta uttrycka det jag upplever som hopplöshet. Att inte tro och därför inte ens göra ett försök… Jag blir förvirrad då jag inte är säker om jag hör rätt, sen blir jag ledsen att personen ifråga känner som hen gör och till slut när jag efter ett tag funderar tillbaka känner jag upprördhet. Känner du igen dig?

När man vill utvidga sin komfortzon genom att göra något nytt är den mentala inställningen avgörande – allt är möjligt tänker jag! Tänk att du startar ett projekt med inställningen ”det kommer inte att gå” – är inte det ett projekt på förhand dömt att misslyckas?

Innan man sätter igång med något måste man vara övertygad om att framgång är möjlig, man måste tro på sin förmåga att klarao-pessismist uppgiften. När jag vara yngre hade jag koncentrationssvårigheter men det stoppade inte mig från att genomföra diverse uppgifter där jag behövde koncentrera mig, jag skapade mig en målbild genom att (mer…)

Livslångt lärande

Ämnet intresserar mig för att det ställs allt större krav på oss alla, från förskolåldern, i arbetslivet och även efter pensionering. Det livslånga lärandet ställer krav på nya egenskaper hos oss, detta för att vi lever i allt mer föränderlig värld och för att må bra och känna trygghet krävs andra egenskaper och eller kompetenser!

Ämnes kompetens är kunskaper vi har i ett ämne som vi läst/utbildat oss till men för att denna ämneskompetens ska vara ett livslångt lärande bör det ligga på nivån insikt, i kunskapspyramiden. Vem har inte tentapluggat för att endast skaffa sig den kunskap för att klara en skrivning eller test? Det kallas ytlig minneskunskap! Denna kunskap är farlig anser jag för den har en kort minnestid och kan ej appliceras på nya situationer. För att klara av de nya kraven på arbetsmarknaden bör den kompetens vi åtar oss ligga på insiktsnivån för att ständigt utveckla den och använda den i olika situationer.pyramid

I en studie jag läst kallas ytlig kompetens den kompetens som man ej reflekterat över! Den kallas även linjär inlärning och är alltså grundkunskaper som i ett livslångt lärande är helt värdelösa. För att nå förståelse och till slut insikt måste vi ta in kompetens genom reflektivinlärning vilket innebär kunskap som baseras på reflektion, motivation och helhetssyn! Därför är reflektion ett starkt verktyg för att nå livslångt lärande!

En grundregel för ledare och chefer som vill utveckla sina medarbetare är att likt lärare först ge en överblick och sammanhang för att sedan gå ner i detaljer men utan att någonsin förlora helheten!

För att gå tillbaka till egenskapen som krävs av oss alla idag så är det modet och styrkan att reflektera. Alla vi behöver reflektera över det vi läser oss till men även av det vi genomgår i vår vardag, men ett stort krav ligger även på våra ledare som behöver ge oss utrymme att reflektera!

Genom reflektion når vi insikt och genom insikt klarar vi av ett samhälle i förändring, och inte bara klarar av utan då är vi med och utvecklar denna! Vilket är ju det roligaste jag känner till i alla fall 😉

Inflytande och ansvar

visionDelaktighet är ett viktigt redskap för motivation och ett sätt att säkerställa att goda idéer tas tillvara. Delaktighet innebär dock inte att alla är lika inblandade i alla frågor.

Delaktighet ska inte förväxlas med information, delaktighet innebär att vara med! Att påverka besluten.

För att kunna vara delaktig och för chefen lätt att motivera sin organisation bör det finnas en del parametrar fastställda (se figur till vänster).

Cheferna ska veta vad de ska vara bra på och medarbetarnas ska känna till sitt ansvar. Det många efterfrågar från sina chefer är att de är tydliga och att vara förebilder. Men förebild menar jag att en chef inte kan bara begära en massa utan att själv hålla sin egen del av ”avtalet”. Eller vad tycker du?

För visst finns det ett stort samspel mellan alla roller i ett företag? Och jag menar speciellt den mellan chef och medarbetare. Det bör finnas en balans där båda rollerna kan påverka sin del av ”avtalet”.

inflytande

Vem som ska ha inflyttande över vad bör beslutas i varje enskilt fall, en modell som kan vara stöd eller en bra vägledning finns nedan. Halvcirklarna i nedanstående figur är de olika nivåerna i bilden ovan (från Handlingsplan till Vision) där chefens ansvar respektive medarbetarens ansvar beskrivs kort för varje parameter.

ansvar