Kreativitet via leksaker!

Jag har läst en artikel om att placera leksaker i mötesrummen för att öka kreativiteten eller till och med ha ett leksaksrum på företaget att ta sig till om kreativiteten sinar. I ett rum med dessa figurer skulle jag fantisera, våga, flyga, gräva, dansa men även betrakta, se, lyssna och framför allt vara ödmjuk. Allt […]

To GROW – modellen

Cochens främsta uppgift är att locka fram den inneboende kraft och potential som finns inom individen. Och för att lyckas med det måste cochen utgå från där personen är här och nu. ”Kanin är begåvad, sa Puh tankfullt.” ”Ja, sa Nasse. Kanin är begåvad.” ”Och han har Hjärna”, ”Ja, sa Nasse, Kanin har Hjärna”. Det […]

Presentationsgubben!

Vem gillar att rita? INTE jag i alla fall! Jag har tyckt och tycker fortfarande att det är lite jobbigt att rita. Har ni varit på ledarskaps kurser där man ska presentera sig själv via bilder? Jag blir imponerad av vad folk ritar fint! Och inspirerad och ändå nästa gång jag ska rita går det så där… […]

Se andras positiva egenskaper!

När jag håller längre möten eller faciliterar vill jag få en bra stämning i gruppen för att de aka uppskatta dagen och bli extra kreativa tillsammans. Då hittar jag antingen på övningar att göra eller åter använder sådant som jag själv fått göra i andra sammanhang. Det är alltid uppskattat och här kommer en av de som mina kollegor verkligen uppskattade. Flera kollegor har antingen hängt upp resultatet synligt på kontoret eller sparat bland viktiga papper. Någon sa att de använt det även i intervju sammanhang på frågan – Hur skulle dina kollegor beskriva dig? Någonstans när jag såg att energin börjar minska så gav jag alla ett dokument med allas namn på i första kolumnen, sedan skulle var och en sitta ensam och fundera kring tre egenskaper på varje kollega, 5-10 minuter räcker. Enda raden de inte skulle fylla i var deras eget namn. Sedan samlade jag ihop det och […]

Att säga Nej

Jobbet har under en längre tid varit min hobby då jag nerprioriterat dans och fotografering som är mina riktiga hobbyn. Så jobbet har tagit nästan all min tid. Och eftersom jag är så resultatinriktat har jag ständigt velat leverera en massa saker… Jag brukar säga och lära ut att mina kollegor är mina kunder så om jag inte […]

Nätverket UGGLAN!

Alla vet att nätverk är viktigt för både sin organisations och sin egen utveckling! Det är ett sätt att inhämta motivation och inspiration. För några år sedan insåg jag att vi reser mycket för olika besök och nätverkande på andra håll i landet, flera gånger hade man sett lösningarna eller bättre lösningar internt inom organisationen. […]

Arbetsglädje!

Att känna arbetsglädje är viktigt för mig, överviktigt för att inte ledsna. Ibland tål jag inte ens höra på gnället i fikarummet så helst sitter jag och njuter av min varma kopp framför dator eller så letar jag upp folk med värderingar som stämmer med mina! Jag försöker uppmuntra folk när jag ser eller känner […]

Har jag gjort mitt bästa idag?

Eller gör jag på samma sätt dag in och dag ut? Om fler av oss frågade oss själva den första frågan tror jag att vi skulle bli mer öppensinniga för förändringar. Det sker för lite förändringar för att vi ska hinna med ”the big picture”, förändringar drivs på vare sig vi vill eller inte, så varför inte vara drivkraften själv? Varför sker de stora läbbiga omorganisationerna? Jo, för att de små förändringarna har under längre tid uteblivit! Uteblivit pga brist på motivation… Det finns många teorier om motivation, en av dem är att motivation skapas som ett resultat av tanke och känsla till en handling. Med tanke menas att vi alla behöver veta vad som ska göras och av […]