Konflikter – Bra eller dåligt?

Konflikter finns överallt i alla former och laddade med olika känslor. Att ha konflikter är inget problem anser jag. Konflikter är inget problem utan en början på en lösning eller förändring. Som ledare av medarbetare och förändringar måste jag ständigt hantera konflikter. Jag måste framför allt vara uppmärksam på att fånga upp de innan de blir för ohanterbara eller jobbiga för de inblandade. Konflikt är ett negativt laddat ord som förknippas med vånda och besvär, konflikter anses svåra. Men en konflikt i sig är neutral, det är två viljor och behov som krockar helt enkelt. Det är hur vi väljer att hantera sammanstötningen som avgör om konflikten är lätt eller svår och om den leder till något gott eller ont. Det är först nu som jag […]

Har jag gjort mitt bästa idag?

Eller gör jag på samma sätt dag in och dag ut? Om fler av oss frågade oss själva den första frågan tror jag att vi skulle bli mer öppensinniga för förändringar. Det sker för lite förändringar för att vi ska hinna med ”the big picture”, förändringar drivs på vare sig vi vill eller inte, så varför inte vara drivkraften själv? Varför sker de stora läbbiga omorganisationerna? Jo, för att de små förändringarna har under längre tid uteblivit! Uteblivit pga brist på motivation… Det finns många teorier om motivation, en av dem är att motivation skapas som ett resultat av tanke och känsla till en handling. Med tanke menas att vi alla behöver veta vad som ska göras och av […]