Press

Dagens Invandrare – 2014

 

Nedan åren 2005-2013

Jag studerade programmet industriell ekonomi med inriktning logistik vid Högskolan i Skövde. Det är ett av de bästa valen jag gjort i livet vilket ledde mig snabbt till mitt första jobb på Stockholms stad där jag jobbade som logistikstrateg, med transportlogistik för att sänka stadens kostnader, minska miljöpåverkan och antalet olyckor där lastbilar var inblandade. Om detta kan du läsa i intelligent logistik på sidorna 14 till 17.

Jag är kunskapshungrig  och därav har sökt mig till flera mentorprogram, ett av de hos projektforum där jag fick Johan Hydén som mentor inom området projektledning, vilket varade under ett år. Genom Civilekonomerna fick vi en gruppmentor, alltså 5 adapter och en mentor där vi regelbundet träffades, mentorn Lars Strömberg, erbjöd även individuella möten.

Sedan 2007 jobbar jag på Karolinska, på avdelningen Servicetjänster och logistik. En logistiker på ett sjukhus är och bör vara en av de självklara yrkesrollerna. Det är så mycket man kan bidra med, fd. Trygghetsfondens Intervju av mig. Även suntliv har uppmärksammat ett av mina arbetsuppgifter om arbetsmiljö och hälsa.

Som ni säkert sett på ett antal inlägg så fick min avdelning Servicetjänster och logistik Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Jag fick äran att leda ansökningsprocessen efter att ha gått examinatorutbildningen på SIQ.se. Lite kan du läsa i en artikeln  Konsten att skapa en bra arbetsplats .

KvalitetsMagasinet har uppmärksammat vår Gemba i en artikel. Läs gärna Kvalitetsmagasinet nr 1 2013 – Gemba hos SoL.

Jätte trevligt att även bli uppmärksammad av Bättre produktivitet första nummer 2013, en tidskrift för bland annat logistiker. Läs gärna Bättre produktivitet.