Lean

Lean är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och  eliminera alla faktorer i en process som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ‘Mer värde för mindre arbete’.

Att få in teorierna i huvudet är inte problemet. Problemet är att komma ihåg dem i kroppen, att handla efter dem instinktivt, att ha kraften att uthärda den träning som behövs längs vägen mot att segra i konkurrensen.

Taiichi Ohno

När Japan efter andra världskriget var tvungna att lägga om sin militära industri till civil industri tog Toyota inspiration från västvärldens masstillverkningsprinciper och anpassade dem till sin ekonomiska situation. Detta skapades, med Taiichi Ohno i spetsen, Toyota Production System (TPS). TPS är i mångt och mycket synonymt med ”lean production” då uttrycket ”lean” myntats i samband med en studie 1979. Begreppet blev internationellt känt 1988. Lean har sedan kommit att användas utanför tillverkningsindustrin, bland annat inom sjukvården.