KaiZen

Begreppet Kaizen (förbättring) inom management innebär att man alltid ska söka kontinuerlig förbättring ty ingen process kan anses vara perfekt utan kan alltid förbättras!

KaiZen innebär alltså strävanden efter kontinuerlig förbättring!

En av de fem grundläggande principerna för kontinuerlig förbättring är att ”engagera människor”. Bygga varaktiga relationer med personalen är avgörande när man börjar på sin Lean resa. Kulturen på arbetsplatsen ska vila på en solid grund av aktiviteter gällande de anställdas engagemang såsom lagarbete, moral förbättring, självdisciplin, kvalitet, idéverksamhet, kommunikation, delaktighet och kompetensutveckling.

Ofta inleder organisationer sin Kaizen resa eftersom ledningen har sett eller hört talas om framgångarna för en Lean organisation. Tendensen är att se de uppenbara resultat som finansiell hållbarhet, ökad produktivitet och ökad kundnöjdhet. Men den avgörande är ”folks engagemang”, tyvärr kan detta lätt förbises eller underskattas. Kvaliteten på mellanmänskliga relationer är framgångsfaktorn för den hårda Lean. Att förstå Lean teorin är en sak men att genomföra Kaizen är starkt beroende av kontinuerlig positiv gruppdynamik, aktivt leda av ledningen.

Investera i personalen kan inledningsvis vara tidskrävande, men i slutändan mycket givande. I grunden är denna investering inte en ekonomisk fråga. Det är inte nödvändigtvis kostnad för utbildning och köp av alla dyra verktyg och utrustning på önskelistan. Utan att skapa en atmosfär av respekt, öppenhet, rättvisa och förtroende är vad de flesta människor behöver för att verkligen engagera. Detta innebär bättre trivsel och personlig utveckling. Disciplin är självfallet en del av vår organisation – det handlar inte om att pussla om folk i deras slösaktiga beteende. Innebörden av ordet ”Kaizen” är disciplin, speciellt självdisciplin.

På tal om disciplin, det tar en hel del självdisciplin för ett lag och dess ledare att agera på ett Kaizen sätt. Att avstå från att skylla och döma kan vara utmanande, speciellt när laget har påverkats av ett allvarligt problem. Att hitta den skyldige är nästan en naturlig reaktion, men gör lite för problemlösning. Enligt Dr Deming 94% av problem eller defekter på arbetsplatsen orsakas av ”systemet”, men det är så lätt att skylla folk. Även om vi är disciplinerad nog att undvika tala om för folk utanför, kan vårt kroppsspråk signalerar lätt skylla. Rullande öga, suck m.m gör att människor känner sig obekväma och kan urholka alla goda Lean ansträngningar och avsikter.

Under Lean resan är det viktigt att komma ihåg att vårt folk är också kunder, interna kunder. För att hålla våra externa kunder nöjda måste vi investera tid och ansträngning för att utveckla starkare relationer med våra egna. Detta kan tyckas vara en stor utmaning i vissa organisationer, men uppmuntras av Konfucius:

”En resa på tusen miles börjar med ett enda steg.”