Karolinskas egen Verktygslåda!

Jag är oerhört stolt över att min ”bebis”, verktygslådan har nu anpassats för att bli en verktygslåda gemensamt för alla på Karolinska! I Februari fick jag uppdraget att omarbeta verktygslådan jag gjort på min avdelning (servicetjänster och logistik),  till en gemensam för hela Karolinska. Och nu är första versionen klar och presenterades på Karolina dagen […]

Agera Rumpnisse!

Om en medarbetare berättar om ett problem som uppstått, fråga alltid varför. Ge medarbetaren chans att själv reflektera över varför problemet uppstått eller ständigt återkommer. Ställa frågan flera gånger för att leda medarbetaren till svaret själv! Agera rumpnisse! Våra medarbetare söker svaren själva, genom att utforska och experimentera kommer de fram till egna lösningar som […]

Positivt ifrågasättande!

Man har sina rutiner och gör på sitt sätt. Det fungerar och man låter det gå, dag in och dag ut. För det är enkelt och det finns ingen egentlig anledning att göra annorlunda. Eller? När jag är ute och ifrågasätter så går det bra, eftersom jag inte jobbar just i den processen utan är endast processbesökare så får jag förklarat för mig hur allt fungerar. När jag frågar varför så får jag för det mesta svaren… Så har vi alltid gjort, det var så min företrädare gjorde eller vet inte, jag skulle inte göra så! Men hur skulle du vilja göra då? Är min nästa fråga. Ja då… kommer en massa intressanta förslag! Jag älskar att ifrågasätta och uppmanar det […]