Att delge Beslut

Ibland tvingas chefer och ledare att fatta impopulära beslut. Men även i dessa situationer är det av stor vikt att hålla kvar motivationen hos medarbetarna. Både för medarbetarnas och organisationens skull – det blir mycket enklare då att genomföra beslutet. Men hur börjar man ett samtal där man ska förmedla ett beslut? Positiv / Neutral […]