Kommunikation – Förmedla (del 3 av 3)

Läs gärna del 1 och 2 först Kommunikation – Lyssna (del 1 av 3)   och   Kommunikation – Bearbeta (del 2 av 3) Ska andra läsa och förstå din text, måste den vara läsvärd och lättläst. Tänk på en konkret person när du skriver texten. Då finner du orden lättare och texten blir mer personlig. Skapa. Granska. Redigera. När du skapar, låt orden strömma fram, bry dig inte om formuleringar eller ofullständiga meningar. Du kan inte skapa och rätta samtidigt. Försök granska texten med läsarens ögon eller låt någon annan läsa den senare. Den första versionen är bara ett utkast. Gå igenom den […]

Kommunikation – Lyssna (del 1 av 3)

Vill du leda måste du lära dig att kommunicera effektivt. Kommunikation är en process som skapar och utvecklar relationer. Det är med hjälp av kommunikation vi inleder relationer, utvecklar dem och göra dem allt starkare. Sändare och mottagare deltar i processen på lika villkor, de samarbetar. Sändaren tar initiativet, men mottagaren avgör resultatet. Om processen […]