Brainstorming

Brainstorming är en metod som kan användas vid många olika tillfällen inom förbättringsarbete & diverse möten. Kan användas för att identifiera förslag eller idéer till möjliga orsaker till problem, lösningar på problem, outnyttjade möjligheter samt för åtgärder. Framför allt är den bra då en grupp ska ta fram idéer till förbättringar och där arbetet kräver […]