Certificate of lean competency

Som leanledare är jag väldigt glad för en internationell certifiering av lean kompetens. Det är väldigt vanligt att vissa tror sig kunna lean bara för att de själv spelat ett spel eller gått en två dagars utbildning. På 90-talet var det många konsulter på olika företag som ledde lean transformation. På grund av flera orsaker […]