Fiskbensdiagram

Kallas även orsak-verkan-diagram eller Ishikawadiagram! Åskådliggör orsaker till ett problem. Består av en ”ryggrad” som i ena änden har ett ”huvud” där problemet skrivs in, av ”ben” som utgår från ”ryggraden” och slutar i (tänkbara) huvudorsaker till problemet och av mindre grenar på benen där allt mer detaljerade orsaker kan skrivas in. Problemen kategoriseras i […]