Kommunikation – Bearbeta (del 2 av 3)

Läs gärna del 1 först Kommunikation – Lyssna (del 1 av 3) Information är ett medel för att nå resultat. Men det kan vara svårt att se ett klart samband mellan kommunikation och lönsamhet då effekterna ofta är indirekta. Du ser kanske att medarbetarna blir mer engagerade, men blir arbetsresultaten bättre? • Tänk investering istället […]

Kommunikation – Lyssna (del 1 av 3)

Vill du leda måste du lära dig att kommunicera effektivt. Kommunikation är en process som skapar och utvecklar relationer. Det är med hjälp av kommunikation vi inleder relationer, utvecklar dem och göra dem allt starkare. Sändare och mottagare deltar i processen på lika villkor, de samarbetar. Sändaren tar initiativet, men mottagaren avgör resultatet. Om processen […]