Att säga Nej

Jobbet har under en längre tid varit min hobby då jag nerprioriterat dans och fotografering som är mina riktiga hobbyn. Så jobbet har tagit nästan all min tid. Och eftersom jag är så resultatinriktat har jag ständigt velat leverera en massa saker… Jag brukar säga och lära ut att mina kollegor är mina kunder så om jag inte […]